Norwegian-English translation of belage

Translation of the word belage from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

belage in English

belage
forberedeverb prepare
Anagrams of belage
Examples with translation
Tom er en politiker som må belage seg på å sluke mange kameler.
More examples
1.Det nye idrettsstyret bør belage seg på at det ikke finnes noen snarvei til politikernes hjerter.
2.Med en mer matematisk rettferdig valgordning må Arbeiderpartiet belage seg på å regjere enten sammen med andre eller med andre partier som støtte i Stortinget, og Arbeiderpartiet er ikke modent for dette.
3.Men det vil fortsatt være behov for å bygge nytt, vi må bare belage oss på å bruke andre metoder for å selge hus og leiligheter i fremtiden.
4.Radiolyttere som er tilknyttet våre nett og som er vant til å høre på en bestemt radiostasjon på FMbåndet om morgenen, må belage seg på å søke efter stasjonen torsdag morgen fordi vi legger om hele nettet.
5.Slik boligmarkedet er idag, må vi nok belage oss på å bruke noe lengre tid enn vi er vant til når vi selger boliger.
6.65 000 arbeidstagere må som nå belage seg på på pendle inn til Oslo, som skal opprettholde dagens nivå på rundt 300 000 arbeidsplasser.
7.Alpinistene må belage seg på kort sommerferie neste år.
8.Amerikanerne kan få et meget godt stafettlag, og det er i første rekke USA de norske pikene må belage seg på å slåss med i stafettsammenheng.
9.At en person ved å henvende seg til statsadministrasjonen måtte belage seg på like gjerne å få et ja eller tja, som et nei eller nja til svar, og alt sammen med like god og legal begrunnelse.
10.Bilistene må belage seg på kork og trafikkkaos i Strømsveien fra imorgen av.
11.Bilister som kjører lavoktan må imidlertid belage seg på å betale noen ører til pr. liter.
12.Bilister som skal over Ifjordfjellet i Finnmark, må belage seg på kolonnekjøring.
13.Da må personellet belage seg på en vinterøvelse.
14.De aller fleste bilister vil ikke få noen avgiftsøkning på bensin neste år, men folk som kjører på lavoktan, må belage seg på å betale fem øre mer pr. liter.
15.De bortimot en million nordmenn som kan få inn svensk TV, kan belage seg på store forandringer dersom forslaget om å endre de to TVkanalenes profil blir en realitet.
16.De to meglingsmennene må nok belage seg på mer nattevåk fremover.
17.Den må belage seg på en liten reduksjon i denne aldersgruppe i 1990årene.
18.Den nåværende regjering fortsetter, men den kan godt belage seg på vanskelige forhandlinger om statsbudsjettet (finansloven).
19.Derfor må nok alle belage seg på at" Justisen" forsvinner i løpet av våren, sier Howlid.
20.Dermed kan Kollshaugen belage seg på en ny sesong i 1. divisjon hvis han blir i Moss.
21.Dermed må tromsøgutten som for et par år siden var stor i kjeften mot en rekke politimenn ved flere anledninger, belage seg på å sone.
22.Det har vært ropt før, men de siste måneder er det blitt så sterkt at Norvik må belage seg på et" comeback" efter tre og et halvt hvileår, ennskjønt dette med" hvileår" kanskje, en urettferdig karakteristikk.
23.Det ser ut til at Aftenposten blir nødt til å sette ned abonnementsavgiften og heller belage seg på lavere fortjeneste, for vi er ikke interessert i å være med på å betale slike kjempelønninger til typografene i Aftenposten.
24.Disse har ingen ledig kapasitet, og søkerne må belage seg på å stå i kø.
25.Efter hva Aftenposten erfarer, kan næringen belage seg på ytterligere 80 til 100 konsesjoner.
26.Efter seks år med intens trening har han fått noe av førligheten igjen, men han må likevel belage seg på at han resten av livet vil være avhengig av andre menneskers hjelp og omsorg.
27.Efternølere må belage seg på noe annet å foreta seg fra august.
28.Eksperimentet peker også fremover mot de telematikktjenester som først næringslivet og senere forbrukerne kan belage seg på utover i 1980 og 1990årene.
29.Ellers byr man på fordrag, seminarer og konsert, foruten ukekursus i Valdres der man må belage seg på halvannen dags taushet.
30.Et stort firma kan imidlertid ikke bytte nummer for ofte, derfor er vi nødt til å belage oss på de samme tilstander til telefonkøen er avviklet i 1985.
Similar words

 
 

belage as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) belagebelagendebelaget
Indikative
1. Present
jegbelager
dubelager
hanbelager
vibelager
derebelager
debelager
8. Perfect
jeghar belaget
duhar belaget
hanhar belaget
vihar belaget
derehar belaget
dehar belaget
2. Imperfect
jegbelaget
dubelaget
hanbelaget
vibelaget
derebelaget
debelaget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde belaget
duhadde belaget
hanhadde belaget
vihadde belaget
derehadde belaget
dehadde belaget
4a. Future
jegvil/skal belage
duvil/skal belage
hanvil/skal belage
vivil/skal belage
derevil/skal belage
devil/skal belage
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha belaget
duvil/skal ha belaget
hanvil/skal ha belaget
vivil/skal ha belaget
derevil/skal ha belaget
devil/skal ha belaget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle belage
duville/skulle belage
hanville/skulle belage
viville/skulle belage
dereville/skulle belage
deville/skulle belage
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha belaget
duville/skulle ha belaget
hanville/skulle ha belaget
viville/skulle ha belaget
dereville/skulle ha belaget
deville/skulle ha belaget
Imperative
Affirmative
dubelag
viLa oss belage
derebelag
Negative
duikke belag! (belag ikke)
dereikke belag! (belag ikke)
Your last searches