Norwegian-English translation of belegg

Translation of the word belegg from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

belegg in English

belegg
rettsvitenskapnoun evidence, proof
Synonyms for belegg
Derived terms of belegg
Similar words

 
 

More examples
1.Men samtidig ga statsministeren uttalelser som er klare belegg for at Høyre og Regjeringen akter å la urettferdighetene i skattepolitikken fortsette.
2.% av det totale belegg ved avdelingen er over 70 år.
3.Det er fullt belegg på Jordal året rundt.
4.Det er lite belegg på denne tid av året, så vi kunne stille ti rom pluss anneks og seks hytter til disposisjon for de hjemløse, forteller Erling Sande på turistheimen, som ligger 700800 meter fra Norolstasjonen.
5.En grunn til den forholdsvis store stigningen ifjor kan være at mange bedrifter strammet inn på den rabattpraksis de innførte i 1982, da det var svært lavt belegg på hotellene, sier direktør Sverre Thon i forbundet til Aftenposten.
6.For å dekke særomkostningene må vi ha et belegg på ca. 50 prosent, hvilket vil bety at betydelig flere må velge toget enn tilfellet er idag.
7.For øyeblikket har vi belegg av ungdommer som studerer ved 80 ulike vidregående skoler, sier direktør Jan Haldorsen.
8.Her på Dovrefjell går vi påsken trygt i møte med ganske bra belegg, sier direktør Bernt Tollefsen.
9.Hurtigruten regner med meget godt belegg i sommer, og det er denne perioden som gir de beste inntjeningsmuligheter.
10.Når vil det bli fullt belegg ?
11.Vi har fått større belegg på avdelingene, pasientene som kommer inn, er sykere enn før, mens bemanningen stadig er den samme.
12.Vi har hatt større belegg på fjerntogene enn vanlig, men publikum har stort sett tatt streiken ved nærtogene fint, sier Høymork.
13.Vi har ikke vitenskapelig belegg for de skadegrenser vi opererer med - for eksempel 3160 mikrogram svoveldioksyd (SO2) pr. kubikkmeter luft, sier forsker Richard Horntvedt ved NISK.
14.Vi har nær hundre prosents belegg.
15.Amerikanske og tyske produsenter forsker seg stadig frem til nye former for belegg til idrettshaller.
16.At kunstnere som Duchamp, Ernst, Magritte og Klee fant nye visuelle utrykksformer for sine opplevelser av frustrasjon og utviklingspessimisme, kan umulig brukes mot dem som belegg for at de i realiteten hyldet" troen på estetisk fremskritt", hva det nu måtte ligge i et slikt begrep anvendt på billedkunst.
17.Avisens kritikk er imidlertid i seg selv det beste eksempel på vurderinger uten belegg i fakta.
18.Belegg for påstanden ?
19.Belegg forkanten og skuldrene med tykt stoff eller skinn.
20.Bestyrer Terje Tandeberg ved Dalsbergstien hospits har fullt belegg efter at det kommunale botilbudet åpnet dørene i juli.
21.Bladlus produserer imidlertid et sukkeraktig belegg som biene spiser, og dette kan medføre forgiftning.
22.Både SAS og NSB har hatt fullt belegg på strekningene Braathenflyene normalt trafikkerer.
23.Ca. 23 000 har hittil toget til påskefjellet, mens flyselskapene melder om jevnt, godt belegg innenlands.
24.Chartersommmeren har gitt Star Tour et belegg på flyene på hele 99,7 prosent.
25.Christian Erlandsen og Tore Austad hevder at det ikke er belegg for min påstand om at strenge straffereaksjoner fører til økende overgang til hardere stoffer som heroin og kokain.
26.Da er vi formodentlig også blitt flinkere til å spre feriene våre slik at man kan få et noenlunde jevnt belegg på feriehotellene.
27.Dampen danner et belegg av brennbar tjære som kan føre til pipebranner, sier direktør Jan Erik Thoresen i Norsk Brannvernforening.
28.De som har avtaler, uttrykker sterke ønsker om en løsning og påskegjester - på tampen av en sesong med relativt lite sne og moderat belegg.
29.Dekningsprosenten varierer fra hotell til hotell, eksempelvis kan det nevnes at SAS Scandinavia Hotel i juli hadde et belegg på hele 96,2 prosent.
30.Delikat grytesett" Høyang Party" i tykk aluminium med plandreid bunn, gjennomsiktig lokk, samt ut og innvendig nonstick belegg for enklere rengjøring er Argusgaven fra Årdal og Sunndal Verk A / S.
Your last searches