Norwegian-English translation of bensinpumpe

Translation of the word bensinpumpe from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bensinpumpe in English

bensinpumpe
bilernoun gasoline pump, gas pump
Similar words

 
 

More examples
1.Dermed tok Gunnar Stenberg opp jakten på Nannestatkjøreren, men på den femte prøven måtte også Stenberg gi seg på grunn av defekt bensinpumpe.
2.Dessuten har han en bensinpumpe - med flybensin.
3.Utenfor museet kan de besøkende fylle drivstoff fra landets eldste operative hånddrevne bensinpumpe fra 1926.
Your last searches