Norwegian-English translation of besinne seg

Translation of the word besinne seg from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

besinne seg in English

besinne seg
allmenn? temper the
Synonyms for besinne seg
Similar words

 
 

More examples
1.ANDRE må følgelig også besinne seg og vise politisk ansvarsvilje mer enn i ord.
2.Både kommunene og de nasjonale myndighetene bør besinne seg og ta vare på distriktsjordmoren.
3.DET tredje professorale angrepspunkt er blinket ut av Anders Bratholm og Thomas Mathiesen, som har oppfordret pressen til å besinne seg og ikke grise til debatten.
4.Den annen vei som åpner seg for Kirken i vår samtid, er å besinne seg på at den konkrete Gud, efter at Jesus er gått tilbake til Faderen, egentlig er Den hellige ånd.
5.Det er i denne situasjon jeg finner grunn til å be Regjeringen om å besinne seg.
6.Efter det NTB forstår, regner sosialminister Leif Arne Heløe med at et slikt virkemiddel vil måtte få fylkene til å besinne seg i denne alvorlige saken.
7.Han håpet at NITO vil besinne seg og sende riksmeglingsmannens forslag ut til avstemning på alle bedriftene.
8.Han tror representantene på fylkesplan vil besinne seg og godta avtalen.
9.I et brev til gruppen ber man representantene om å besinne seg av hensyn til partiet og landsdelen.
10.Jeg håper likevel Knudsen vil besinne seg slik at vi slipper å be om namsmannens hjelp, sier ekspedisjonssjef Øystein Jahr.
11.Jeg tror Høyres ledere og ikke minst statsministeren vil gjøre klokt i å lytte til disse advarslene fra koalisjonspartnerne og besinne seg.
12.Nordmennene greide å besinne seg og allerede i åpningsminuttene var KaiErik Herlovsen bare centimetere fra å score.
13.Nå må Arbeiderpartiets og Kristelig Folkepartis bystyregrupper besinne seg.
14.PARTIETS bystyregruppe må besinne seg.
15.Per Høybråten og de to andre fra Kr.F. i Oslo bystyre bør besinne seg i legeavtalesaken.
16.Prestegård håper at Hognestad benytter tiden frem til 1. mai til å besinne seg.
17.Skal reformarbeidet, læretukten og stridighetene bære frukter i de troendes fellesskap, må Den norske kirke samlet besinne seg på hva den er og hva den vil.
18.Stikkordet radikal benyttet Stang her som ellers systematisk som et memento til de venstremoderate om å besinne seg og innse at de ble ført vill av politikere uten rot og tradisjon i hjemlig politikk, mens Høyre sto på trygg hjemlig jord og representerte kontinuitets og utviklingslinjen i norsk 1800tallshistorie.
19.Thorvald Stoltenberg og Oslo Arbeiderparti bør besinne seg og vise den nødvendig ansvarsvilje slik at hovedstadens problemer kan løses - ikke økes.
20.Ved å foregripe iverksettelsen av vedtaket, håper sjåfører og eiere å vise hvilke kaotiske tilstander som vil oppstå og dermed få de folkevalgte til å besinne seg.
21.Hagen bør besinne seg," skriver Aftenposten.
22.Nå ber vi bare værgudene om å besinne seg - at vi ikke regner helt bort som vi gjorde det ifjor under" Hvite netter", sier Haagensen.
23.Arbeiderpartiets ledelse må besinne seg før det er for sent.
24.Bjerke oppfordrer partene til å besinne seg før hele saken ender opp som skuespill og sirkus.
25.Både den ene og den andre bør besinne seg efter valget.
26.Carl I. Hagen bør besinne seg - før det er for sent.
27.Chanser til begge lag fulgte blant annet en VIFsuser som Øivind Moltzau reddet, men Petter Thoresen klarte ikke å besinne seg og slo en rett høyre i Hannu Virtanen.
28.De som til stadighet roper om at nivået i videregående skole har sunket drastisk, burde snart besinne seg på visse grunnleggende realiteter, slik at diskusjonen kan komme inn i et mer konstruktivt spor.
29.Det alene er nok til at de som taler mest om underordning og onde ånder, bør besinne seg.
30.Dette svaret viser at det er god grunn til å besinne seg og ikke slåss om noe man er enige om.
Your last searches