Norwegian-English translation of bestille

Translation of the word bestille from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bestille in English

bestille
sitteplassverb reserve, book
  varerverb write off for
  handelverb order
Synonyms for bestille
Derived terms of bestille
Examples with translation
Er du klar til å bestille?
Er du klar til å bestille nå?
Jeg ønsker å bestille et dobbeltrom.
More examples
1.Jeg har ikke stunder til nogetsomhelst, for jeg har saa meget at bestille.
2.Vi har valgt nettopp Dem, Olsen, fordi tyskerne umulig kan mistenke en slik en som Dem for å ha noe som helst med teater å bestille !".
3.Annonsørene kan bestille sendetid og ukenummer, men ikke ukedag.
4.Folk har vært flinke til å bestille billetter i god tid, sier redaktør Bjørn Holøs i NSB.
5.Hva er årsaken til at man på ikkecharterreiser kan bestille rundreisebilletter med store rabatter før utreise fra Norge, mens man ikke kan det på regulære charterturer ?
6.Hva har dere tenkt at jeg skal bestille ?
7.Hvem som helst barn, foreldre, velforeninger og andre kan ringe til informasjonssentralen og bestille bussen til sin bydel.
8.Hvis jeg for eksempel har bruk for en rørlegger, kan jeg ringe inn til fengselet i Oslo og bestille en.
9.Hvis tivoliet gjør lykke, har vi tenkt å bestille det til høsten også, betror han oss.
10.I reisebyrået svarte en kvinnestemme at det var mye lurere å bestille hotellrom gjennom fergeselskapet, for da ble det mye billigere.
11.Javisst, og de som er redd for fettet, kan bestille halvlitere skummet melk.
12.Jeg ble bedt om å bestille elektronisk utstyr og gi" faglig bistand".
13.Min livrett er real nytrukket torsk med lever og rogn, tilberedt og servert uten dikkedarer, sier AnneMarit, og utfordrer skjebnen ved å bestille Norsk torsk på fransk vis, efter at hun først har gledet seg over en spenstig og spennende fiskesalat med reker krabbe, reddiksalat og annet snadder.
14.Nå når vi kan få hele verden inn i våre stuer, er det også på tide at det blir lettere å bestille billetter til ulike typer forestillinger.
15.Når kulturrådmannen får slike henvendelser, orienterer vi straks veisjefen, som sørger for å bestille nye skilt fra sine respektive leverandører, sier Odnæs.
16.Om det så er tomaten som er skåret i rosett istedenfor i vanlige båter, er det en viktig detalj som gjør det mer spennene å bestille selskapsmaten ute.
17.Om noen har ringt oss i NFIF for å bestille efter å ha sett annonsen (Vingreiser / Runners Club) i bladet Friidrett, så har vi ikke nevnt noe om Bordewicks tilbud om Londontur.
18.Politiet kan ikke bestille en sykemelding.
19.Vi sto overfor alternativet å enten kjøpe et nytt seismikkselskap eller bestille et nytt skip til å samle inn data.
20.Våre faste firmaer og borettslag er tidlig ute med å bestille.
21.Å bestille en dukke blir med andre ord ingen billig fornøyelse ?
22.33 resultatet mot USA hjalp på matlysten, og slår vi Østerrike kan han bestille en fortjent olympisk biff.
23.Akkurat da de skulle til å bestille, kom en meget spesielt utseende herre og spurte om han kunne få lov å slå seg ned og spandere en drink på selskapet.
24.Alle forhandlere kan bestille plater fra norske småselskaper og serier, som NKF, Norske Komponister og NOPA, fra ett sted, og spare tid og faktureringsgebyr.
25.Allikevel har han nok kontorarbeide å bestille.
26.Alt fra å bestille mat og ordne med banken til å feire julaften med slektninger på andre kontinenter vil kunne gjøres pr. dataskjerm.
27.Alt fra å sjekke morgendagens program, kalle opp treneren, få ut resultatlisten fra sin øvelse og sende en teleks hjem til familien om gullmedaljen, til å bestille en hamburger eller en drosje.
28.Be kjøpmannen bestille fosfatfrie vaskemidler så blir utvalget større !
29.Billetter kan man bestille gjennom Teaterscentralen.
30.Bratteruds utsagn har så godt som intet med Bibelen å bestille.
Similar words

 
 

bestille as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bestillebestillendebestilt
Indikative
1. Present
jegbestiller
dubestiller
hanbestiller
vibestiller
derebestiller
debestiller
8. Perfect
jeghar bestilt
duhar bestilt
hanhar bestilt
vihar bestilt
derehar bestilt
dehar bestilt
2. Imperfect
jegbestilte
dubestilte
hanbestilte
vibestilte
derebestilte
debestilte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bestilt
duhadde bestilt
hanhadde bestilt
vihadde bestilt
derehadde bestilt
dehadde bestilt
4a. Future
jegvil/skal bestille
duvil/skal bestille
hanvil/skal bestille
vivil/skal bestille
derevil/skal bestille
devil/skal bestille
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bestilt
duvil/skal ha bestilt
hanvil/skal ha bestilt
vivil/skal ha bestilt
derevil/skal ha bestilt
devil/skal ha bestilt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bestille
duville/skulle bestille
hanville/skulle bestille
viville/skulle bestille
dereville/skulle bestille
deville/skulle bestille
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bestilt
duville/skulle ha bestilt
hanville/skulle ha bestilt
viville/skulle ha bestilt
dereville/skulle ha bestilt
deville/skulle ha bestilt
Imperative
Affirmative
dubestill
viLa oss bestille
derebestill
Negative
duikke bestill! (bestill ikke)
dereikke bestill! (bestill ikke)
Your last searches