Norwegian-English translation of betale

Translation of the word betale from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

betale in English

betale
ulikhetverb pay, make up
  skyldverb clear, pay off
  betalingverb settle up, pay the check, settle one's bill, settle one's account
  pengerverb pay, defray [formal], pay for
Synonyms for betale
Derived terms of betale
Examples with translation
Kan man betale med bankkort?
Tom hadde knapt nok penger til å betale regningene sine forrige måned.
Kan jeg betale med kredittkort?
Kan jeg betale med kredittkort?
De glemmer igjen og igjen å betale regningene.
Du trenger ikke betale for lunsjen din.
La det ikke være den minste tvil om at denne vil koste oss dyrt. Men det er en pris vi må betale.
Mannen dro fra restauranten uten å betale regningen.
More examples
1.At en del foresatte til barn med barnehaveplass har varslet betalingsboikott og unnlater å betale sin gjeld til Oslo kommune, kan medføre en reduksjon av barnehavetilbudet i byen" (Aftenposten 7 / 3).
2.Den 1. oktober 1984 undertegnet Norsk Polar Navigasjon A / S og Svensk Polarenergi AB en opsjonsavtale om felles undersøkelser og utnyttelse av naturgass på Svalbard, hvor Svensk Polarenergi AB tilbys en 50 prosents andel i 76 utmål på SydSpitsbergen mot å bekoste den første prøveboringen og betale et kontant beløp.
3.Derfor er det ikke rimelig at arbeidsløse unge menn skal betale erstatning, selv om de er funnet skyldig i innbrudd og grovt skadeverk.
4.Dessverre," sa arbeidsgiver," vi kan ikke betale tilbake det som er trukket for mye.
5.Det er ganske pussig hva folk kan betale i skatt, bare de vet at naboen betaler det samme".
6.Det har vært gjentatt i det uendelige hvor vanvittig det er at skatteytere med betydelige formuer, imponerende eiendommer og luksuriøs livsstandard, skal betale mindre enn vanlige lønnsmottagere til fellesforbruket, ja, i de verste tilfeller ingenting.
7.Enhver offentlig tjeneste vi ber om, skal vi betale for.
8.Han var svært rik, og derfor både misunt og baktalt.Han hadde valgt en lukrativ gesjeft,men var iferd med å betale en høy pris for å drive den.Kjempet han med både isolasjonsfølelse og indre splittelse ?
9.Hvis et bedre konvensjonelt forsvar i Norge og de andre NATOland reduserer faren for atomkrig, ville De da være villig til å betale 150 kr. for å oppnå det ?
10.Hvis et bedre konvensjonelt forsvar i Norge og de andre NATOland reduserer faren for atomkrig, ville De da være villig til å betale 150 kr. for å oppnå det ?
11.Hvis et bedre konvensjonelt forsvar i Norge og de andre NATOland reduserer faren for en atomkrig, ville De da være villig til å betale 150 kroner for å oppnå det ?
12.Jeg mener den som vil ha mer TV får betale direkte for det.
13.Jeg tror han vil være villig til å betale ganske meget for å slippe å gjøre innrømmelser av straffbare forhold", skrev Løvold.
14.Kristelig Folkepartis sentralstyre går inn for at barnetrygden bør være størst for barn opp til 8 års alder og at overføringene øker slik at foreldrenen får et mer reelt valg mellom selv å ha omsorg for barna eller å betale andre for det.
15.Oppholdet i Frankrike må deltagerne selv betale.
16.Press" er pålagt å betale 9000 kroner i saksomkostninger til VG.
17.Privatbilistene som stanger i kilometerlange køer på Oslos lille håndfull innfartsveier to ganger daglig, må stort sett betale regningen selv i form av vognslitasje og tapt tid.
18.Sjøen for alle" betale de priser et nytt anlegg til flere hundre millioner kroner vil tilsi ?
19.Skattebetalerne kan betale for amatørene, fotballproffene kan betale selv, de har råd til det", sa en spøkefull representant.
20.Straffeavgiften" har vært ment som et ris bak speilet for å få bileierne til å betale årsavgiften i tide.
21.Taket" innebærer at ingen skal betale mer enn 800 kroner pr. år for tjenester de søker.
22.Til lags åt alle kan ingen gjera" i forhold til spesialinteresser fra de forskjellige land, men mer objektivitet fra sendeledelsen kan kreves av dem som er med på å betale moroa.
23.Tror De den nye legeavtalen vil medføre at De og Deres familie må betale mer eller mindre for legetjenester eller at det ikke blir noen forandring ?
24.Ved deltagelse i stevner approbert av NFIF og dets kretser skal alle deltagere mellom 1570 år (alder pr. 31 / 12) som er medlem av lag tilsluttet NFIF, betale årslisens og ulykkesforsikring med kr. 50, pr. år.
25.Vil folk betale for å bli behandlet, så ta imot med takk.
26.(I tillegg kommer selvsagt de 1200 kroner i året man skal betale for den nye kanalen).
27.(UPI) De amerikanske TVselskapene kan være villige til å betale inntil 700 millioner doller (6,1 milliarder kroner efter dagens kurs) for eksklusive rettigheter til sommerlekene i Seoul i 1988.
28.20 prosent av norske kvinner er villige til å betale dette for klær.
29.Alle de adoptivforeldrene som ikke nøyer seg med å betale så lenge barna er" små og søte", men fortsetter til barnet i voksen alder har skaffet seg en yrkesutdannelse, fortjener en spesiell honnør, sier Borghild Bjørkås.
30.Alle vil ha en ny båt, men til hvilken pris, spurte Halvorsen, som mente at resten av kysttrafikken må betale for den nye båten.
Similar words

 
 

betale as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) betalebetalendebetalt
Indikative
1. Present
jegbetaler
dubetaler
hanbetaler
vibetaler
derebetaler
debetaler
8. Perfect
jeghar betalt
duhar betalt
hanhar betalt
vihar betalt
derehar betalt
dehar betalt
2. Imperfect
jegbetalte
dubetalte
hanbetalte
vibetalte
derebetalte
debetalte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde betalt
duhadde betalt
hanhadde betalt
vihadde betalt
derehadde betalt
dehadde betalt
4a. Future
jegvil/skal betale
duvil/skal betale
hanvil/skal betale
vivil/skal betale
derevil/skal betale
devil/skal betale
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha betalt
duvil/skal ha betalt
hanvil/skal ha betalt
vivil/skal ha betalt
derevil/skal ha betalt
devil/skal ha betalt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle betale
duville/skulle betale
hanville/skulle betale
viville/skulle betale
dereville/skulle betale
deville/skulle betale
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha betalt
duville/skulle ha betalt
hanville/skulle ha betalt
viville/skulle ha betalt
dereville/skulle ha betalt
deville/skulle ha betalt
Imperative
Affirmative
dubetal
viLa oss betale
derebetal
Negative
duikke betal! (betal ikke)
dereikke betal! (betal ikke)
Your last searches