Norwegian-English translation of betenke seg

 
 

More examples
1.Blir det å nedkjempe denne for dyrt, hva angår både mennesker og materiell, så vil de betenke seg.
2.Gerilja og ikkevoldsmotstand skal gjøre landet så ufordøyelig for en motpart at denne vil betenke seg på å angripe.
3.Han ber studentene betenke seg på å bli lærere, hvis de har problemer med sin egen utvikling og med forholdet til andre voksne de skal samarbeide med, fordi lærerfunksjonen idag gjelder mer enn bare å" klare seg i klasserommet".
4.Krysserroboter er defensive våpen som ikke kan brukes i en hurtig angrepskrig, de er gjengjeldelsesvåpen som vil kunne anskaffes i stort antall og med konvensjonelle sprenghoder vil bety en så stor trusel mot en angriper at han vil betenke seg meget sterkt.
5.La oss gå sammen om denne tanken, mens det ennå er tid til å betenke seg.
6.Oslo som by oppleves som tøffere, og det kan sikkert få noen til å betenke seg.
7.På spørsmål om han trodde hans eget parti ville beholde flertallet i kommunestyret med denne belastningen, svarte han med håp om at Gro Harlem Brundtland og LO ville betenke seg på å utløse et slikt ras.
8.Som vår innsender David Olsen bemerker, ville man vel betenke seg både en og to ganger før man gikk inn denne døren for å spørre om de vet hvor veskereparatøren holder til.
9.Allikevel tror vi at småbarnsforeldre som må bære arvingene med tilhørende utstyr opp og ned, nok vil betenke seg.
10.Andre og mindre klubber vil nok betenke seg på å søke et slikt arrangement, sier Kari Gustavsson.
Your last searches