Norwegian-English translation of bevart

Translation of the word bevart from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bevart in English

bevart
manuskriptadjective extant [formal], still existing
Derived terms of bevart
Similar words

 
 

More examples
1.Fredede eiere", som de kalles på konservatorsjargongen, har mye av æren for det vi har bevart av gamle bygninger i Norge.
2.Selv om interiøret er ombygget og få originaldeler er bevart, berettiger eksteriøret alene Schafteløkkens plass i byens historie.
3.Cementutskjæringene langs veggene og glassmaleriene fortjener å bli bevart til glede for både ansatte og innsatte.
4.De aller fleste husene i strøket er pietetsfullt bevart og helt eller delvis rehabilitert, sier Katz.
5.Disse jordiske levninger er så godt bevart at det er som å feste seg selv til en tidsmaskin, sa David Soren, en arkeolog ved Arizona universitet, som ledet den fem uker lange ekspedisjonen.
6.For Oslo er det viktig at Losjens gamle festsal blir bevart som felleseie.
7.Grønliåsen mellom Kongeveien og Oldtidsveien vil bli bevart som friluftsområde.
8.Jeg skulle ønske at pengeskapet aldri var blitt åpnet, for da kunne vi ha bevart drømmen, sa en av hovedpersonene bak skattejakten, Elga Andersen.
9.Jeg synes det ville være riktig å utnytte og å understreke kvartalstrukturen, slik blir også haven godt bevart.
10.Men selv den, sier dikterens dobbeltjenger, - selv den er ikke noe Holbergmuseum, vi snakker om Holbergs minnestuer, for av alle hans eiendeler er bare sølvskjoldet fra hatten bevart her på herregården.
11.Og Robertson som trodde at den hemmeligheten var så trygt bevart !
12.Roald Dahl er opptatt av å ikke bli for stor, og han har bevart barnsligheten i seg, sier Solveig Bøhle.
13.Spesielt i annen etasje er" Gjæstegiveriets" interiør pietetsfullt bevart og styrket.
14.Ved å opprette" Det Internasjonale Norske Register" blir norsk shippingkunnskap og virksomhet bevart under norsk flagg.
15.60årsjubilanten er opprinnelig fra Toten, han bor i Bærum, men har sjelen trygt bevart i Oslo.
16.Adolphe Adams musikk er uløselig knyttet til handlingen, så den har vi bevart.
17.Akkurat denne boken har imidlertid også bevart en annen tematisk aktualitet, øyensynlig ikke minst i Norge.
18.Allikevel har St. Hallvards menighet bevart sitt gamle norske preg.
19.Anders Talleraas, formann i sjøfarts og fiskerikomiteen påpeker at trygge arbeidsplasser er bevart i norsk skipsfart.
20.Av selve bygningene er det ikke så mye igjen, men gulvenes farvesprakende mosaikker er godt bevart.
21.Bare en ørliten del av hans kunst som improvisator er blitt bevart for eftertiden, som plateopptak.
22.Bare ordet ulv, varg eller gråbein er ladet av negative følelser for mange, og jerven har bevart preget av eventyr og trolldom over seg.
23.Bertel Tingström har utført et stort arbeide med å spore opp de plåtmynt som finnes bevart i samlinger verden over i dag.
24.Bildene ble oppbevart svært pent under tyveriet, og Knut Berg priser seg lykkelig over at de er blitt så godt bevart.
25.Bjørn Bjørnseth (h) beklaget at den bevaringsverdige låven ikke er blitt sikret mot brann siden det er over 20 år siden Romsås gård først ble foreslått bevart.
26.Bygningen på den øvre er fortsatt bevart, den nedre er forsvunnet.
27.Bærum Natur og Miljøvern vil med glede se at jordbruksarealene ved Hagelund øst i byggefeltet og på Kjørbotangen blir bevart.
28.Ca. halvparten av" Tinkern" (ca. 5 mål) ville da bli bevart som park.
29.DROTTNINGHOLM SLOTTSTEATER, grunnlagt av Gustaf III i 1766 og bevart i sin opprinnelige form, har opera og ballettforestillinger i mai / september (se dagspressen).
30.Da må alle kunne føle seg trygge på at livets verdighet blir bevart inntil døden.
Your last searches