Norwegian-English translation of bilegge

Translation of the word bilegge from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bilegge in English

bilegge
brevverb enclose, insert
  forsoneverb conciliate, reconcile, patch up
Anagrams of bilegge
More examples
1.Det er nødvendig og absolutt mulig å bilegge meningsforskjellene i en stil som hersker blant kamerater, gjennom konsultasjoner og forhandlinger, fortsetter Scinteia.
2.Allers har tilbudt Wenche Myhre 100 000 kroner for å bilegge striden.
3.Allers har tilbudt seg å betale Wenche Myhre 100 000 kroner for å bilegge striden, og bladet har også tilbudt å gå ut med annonser hvor det presiserer at bilaget står for medarbeidernes regning.
4.Bare som små drypp er det efterhvert kommet frem at han spilte en meget sentral rolle når det gjaldt å bilegge den interne strid om holdningen til sovjetisk gass, samle NATOlandene om en mer konstruktiv strategi overfor SovjetUnionen i økonomiske spørsmål og ikke minst til valg av reaksjonsform efter nedskytningen av det sydkoreanske passasjerfly.
5.Chile beskyldte torsdag Argentina for å ha bombet chilensk territorium i Beaglekanalen bare noen timer efter at de to land skrev under på en avtale om å bilegge den 100 år gamle striden om suverenitet i området.
6.Der var f.eks. professor Roger Fisher fra det nyopprettede Harvard Negotiation Project ved Harvard University i USA, som anvender videnskapens siste landevinninger på meglings og forhandlingsområdet i sin virksomhet for å bilegge nasjonale og internasjonale tvister med fredelige midler.
7.Det klargjør for verdenssamfunnet forøvrig hvilke innrømmelser nasjonale og internasjonale styringsorganer bør gjøre overfor urbefolkningene for å kunne bilegge stridigheter og fremme fred og fordragelighet mellom mennesker.
8.Det må ikke velges slike virkemidler for å bilegge konfliktene i MellomAmerika at det kan svekke anerkjente folkerettslige regler og instrumenter, sa utenriksminister Svenn Stray blant annet i sin redegjørelse for Stortinget igår kveld.
9.EFkommisjonen og IBM verdens største produsent av datamaskiner - er på kollisjonskurs, efterat kommisjonen har avvist et kompromissforslag fra det amerikanske selskapet for å bilegge en strid om konkurransereglene.
10.Eieren og redaktøren av den britiske søndagsavisen The Observer er blitt enige om å bilegge konflikten om en artikkel som redaktør Donald Trelford hadde skrevet om massakrer i Zimbabwe.
11.En talsmann for fagforbundet IG Metall sa før møtet at forbundet vil gjøre et alvorlig forsøk på å bilegge konflikten.
12.Et toppmøte mellom regjeringspartienes fremste politikere i Stortinget og Regjeringen skal nå i morgentimene forsøke å bilegge den interne borgerlige strid om Statoil.
13.Forsøk på å bilegge striden gjennom fredelige forhandlinger har ikke ført frem.
14.Hovedpunktet i Vestens forslag er at man tar sikte på å bilegge den såkalte" datastriden", uenigheten om størrelsen av Warszawapaktens konvensjonelle styrker i SentralEuropa.
15.I desember ofjor kom imidlertid et utspill som burde kunne bilegge striden og gi både O.T.K. og Oslo by en skikkelig tennishall.
16.I egenskap av æresmedlem tok han initiativ til å være tilstede på møtet hvor han ba partene om å bilegge striden.
17.I en pressemelding skriver de blant annet at partene er enige om å bilegge samarbeidsproblemene som er oppstått for å gjenopprette arbeidsroen ved nevrokirurigisk avdeling.
18.I neste måned har krigen mellom Iran og Irak pågått i fire år, med tap av hundretusener av menneskeliv og uten at noen av de store makter har gjort noe energisk forsøk på å bilegge konflikten.
19.I samme omgang tar den med arbeiderpartiets leder Neil Kinnock, som blir kalt" Scargills nikkedukke" og anklaget for å ikke gjøre noenting for å bilegge konflikten.
20.Ifølge regjeringskilder var våpenhvilen kommet i stand for å gi politikerne anledning til å bilegge deres uoverensstemmelser gjennom forhandlinger.
21.Inntil en nærmere redegjørelse foreligger, vil familien bilegge spørsmålet om å holde sykehuset ansvarlig for det som har skjedd.
22.Man har anstrengt seg for å bilegge konflikten som later til å ha vært til stede.
23.Men forsøket den gang på å bilegge den ideologiske tvisten mellom de to land, slo feil.
24.Oppfordringen fra Stray om å bilegge den utenrikspolitiske uenighet, mener Rossbach også må være en oppfordring rettet til Høyre.
25.Prinsen har sammen med den saudiarabiske forretningsmannen Rafik Harrari opptrådt som meglere i et forsøk på å få de forskjellige libanesiske fraksjoner til å innstille kampene og bilegge sine uoverensstemmelser gjennom forhandlinger.
26.På landsmøtet i Münster, der freden i Westfalen gjorde slutt på 30årskrigen i 1648, forsøkte nå FDP å bilegge sine indre stridigheter.
27.Skipresidentens personlige engasjement i Bogensaken er velkjent og understrekes av at et håndtrykk og en unnskyldning fra Bogen kunne bilegge striden.
28.Som president var han forøvrig aktiv nok, med hyppige reiser fra land til land og fra kontinent til kontinent, for å inspisere sine tropper og bilegge konflikter.
29.De syv utenriksministrene fra Den arabiske liga har lenge forsøkt å bilegge konflikten, og Irak har nå liten tiltro til komiteens evne til å finne løsninger, ifølge informerte kilder.
30.Dermed har han effektivt bidratt til å bilegge til tider heftige politiske strider mellom de to.
Similar words

 
 

bilegge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) bileggebileggendebilegget
Indikative
1. Present
jegbilegger
dubilegger
hanbilegger
vibilegger
derebilegger
debilegger
8. Perfect
jeghar bilegget
duhar bilegget
hanhar bilegget
vihar bilegget
derehar bilegget
dehar bilegget
2. Imperfect
jegbilegget
dubilegget
hanbilegget
vibilegget
derebilegget
debilegget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde bilegget
duhadde bilegget
hanhadde bilegget
vihadde bilegget
derehadde bilegget
dehadde bilegget
4a. Future
jegvil/skal bilegge
duvil/skal bilegge
hanvil/skal bilegge
vivil/skal bilegge
derevil/skal bilegge
devil/skal bilegge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha bilegget
duvil/skal ha bilegget
hanvil/skal ha bilegget
vivil/skal ha bilegget
derevil/skal ha bilegget
devil/skal ha bilegget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle bilegge
duville/skulle bilegge
hanville/skulle bilegge
viville/skulle bilegge
dereville/skulle bilegge
deville/skulle bilegge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha bilegget
duville/skulle ha bilegget
hanville/skulle ha bilegget
viville/skulle ha bilegget
dereville/skulle ha bilegget
deville/skulle ha bilegget
Imperative
Affirmative
dubilegg
viLa oss bilegge
derebilegg
Negative
duikke bilegg! (bilegg ikke)
dereikke bilegg! (bilegg ikke)
Your last searches