Norwegian-English translation of bitende

Translation of the word bitende from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bitende in English

bitende
tankeadjective mordant
  kommentaradjective pungent
  svaradjective catty, mean, sharp, caustic
  kritikkadjective sarcastic, acid, sharp, vitriolic [formal], biting, astringent, acerbic, caustic, bitter, barbed, stinging, cutting
  væradjective biting, penetrating, piercing, sharp, cutting
  ordadjective incisive, trenchant
Similar words

 
 

More examples
1.Winston Smith presset haken ned mot brystet for å unngå den bitende vinden og smatt fort gjennom glassdørene i Seiersgården, men ikke fort nok til å hindre at et gufs av sand og støv for inn sammen med ham.
2.Paul Gegauff kunne være bitende og sårende i sin sarkasme.
3.Vel, sier Tutu bitende, hvis dette ikke er uttrykk for svakhet, må vi be Himmelen bevare oss for en situasjon hvor USA bestemmer seg for å opptre mykt.
4.ATTEREN Odd Selmer har i sin nyutkomne roman" Det året Mao døde" skrevet en bitende satire over Vestens Kinafrelste.
5.Aldri har vel motvinden vært så hard og avgjørelsen så bitende vond, da den kom efter halvannen times avhør og jurymøte.
6.Arbeiderpartiets forholdsvis milde reaksjoner på Jo Benkows bitende kritikk av forslaget tyder på at målsetningen fortsatt er å stå mest mulig samlet med regjeringspartiene om hovedlinjene, i det minste frem til neste års stortingsvalg.
7.At vi fremdeles har januarkulde og bitende vintersno fremfor oss, er liksom ikke så farlig.
8.Avisene og fjernsynet gjengir med bitende kommentarer ordlyden av et brev som ifølge politiet er funnet hos den arresterte Solidaritetleder Bogdan Lis.
9.Bitende kaldt kunne det være, og snedde det, var ingen for store til ikke å ta et tak med snemåken for å få ren bane.
10.Bitende kaldt og lite vårlig, også da vi tråkker opp trappene ved National.
11.Bitende nordavind gjorde at et par minusgrader føltes mangedobbelt.
12.Den bitende undertonen, den aggressive konstateringen av urettferdighet - og samtidig stoltheten.
13.Dertil kommer det faktum at hverken Palme eller Adelsohn evner å avstå fra bitende sarkasmer og sårende omtale av hverandre.
14.Det er såmenn ikke nødvendig å vente på kuldegrader og snefall, for lysløypa fra Tryvann til Frognerseteren er minst like innbydende uten ski på bena og snoen bitende i nesen.
15.Det ga seg bare utslag i hans bitende ironi og ondskapsfullhet.
16.Efter 10 minutter med lignende bitende sarkasmer, applauderte de tilstedeværende reporterne og holdt i været sine notisblokker, hvor de alle hadde skrevet karakteren 10.
17.Einarson fikk førstehånds kjennskap til nazistenes fremferd og tegnet dem med bitende satire.
18.Grünfeld hevdet i retten at Paul Gegauffs bitende sarkasme overfor henne var den åndelige terror som intellektuelle kan bruke mot dem som ikke verbalt er i stand til å ta igjen.
19.Han beundrer, respekterer og gleder seg over sine kollegers ofte bitende karikaturer, inspirert av hendelser i det politiske liv.
20.Han ble først presentert av sin politiske yndlingsmotstander, 42årige Einar Førde, som med bitende ironi beskrev statsministerens personlige sekretær som en av Høyres broilere.
21.I brennende sol som i bitende vinterstormer.
22.Ingen vegg er for glatt, intet tak for bratt for denne karen, som utfører håndverksmessige Cmomenter rundt piper og på gesimser i glødende sol eller i bitende kulde.
23.Men den mest bitende kritikk kom nylig fra den femte komiteen, som består av nåværende og tidligere UNESCOansatte.
24.Men den overveldende stanken er virkelig nok, og vi kaster ikke bort tiden, men får på oss maskene, som er impregnert med et desinfeksjonsmiddel som døyver den kvalmende eimen av brent kjøtt, bitende røyk og glødende metall.
25.Mot slutten av møtet ble Efros utsatt for et bitende angrep av en ledende kunstner ved teatret, Venjamin Smekhov.
26.Når flokkpsykologiens mørkeste skygger faller over den ene med bitende kulde, kan livet bli omtrent umulig for den som ikke forstår, ikke kan forklare, som ikke har annet å gjøre enn å gjemme hodet i skammen.
27.Ommøblering innenfor tillot etaten å slippe inn flere enn vanlig før om årene, og det kunne trenges i det bitende været.
28.Polakkene kan lese petitskribenten Daniel Passents bitende nedslaktning av deres arbeidsmoral, men også en grundig analyse som i realiteten viser at svart arbeide og tilsvarende handel er blitt uunnværlige deler av økonomien.
29.Siden Volker Schlöndorffs" Den unge Torrless" (1966) er nye regissører stadig kommet med oppsiktsvekkende filmer, som alle har det felles at skildringen og dermed også forståelsen av hjemlandet har vært en bitende overlevelsesnødvendighet.
30.Til tross for bitende kulde sitter flere medlemmer av menigheten fortsatt i kirken og ber.
Your last searches