Norwegian-English translation of blad

Translation of the word blad from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blad in English

blad
papirnoun sheet
Synonyms for blad
Derived terms of blad
Similar words

 
 

Wiki
Et blad på en plante er et organ som normalt er spesialisert for fotosyntese. Kaktusblader, for eksempel, er dog for det meste omdannet til nåler, visstnok uten fotosyntese. Blader er typisk flate og tynne.

More examples
1.De anskuelser som en kraftig and netop nu paa en ligesaa genialsk som interessant maate fremsatte i et offentlig blad, maatte nødvendigen lægges merke til, og man vilde kun skjænke deres forfatter liden opmerksomhed og hans mening liden anerkjendelse, ifald man vilde beslutte sig til straks at skride til sagens avgjørelse.
2.Det nyfødte barn er ikke noe ubeskrevet blad.
3.Drammens Tidende og Buskeruds Blad konstaterer at prøveperioden med lørdagsstengte polutsalg" ikke har underbygd påstanden om lørdagsstengte polutsalg som et betydningsfullt alkoholpolitisk tiltak".
4.Fiinbeck og Fia" er et underholdende blad på grunn av sin egenartede humoristiske stil.
5.I år skal Stortinget ta sin sommerferie allerede 7. juni," påpeker Tønsbergs Blad.
6.Kristen kontaktradio Ringerike" blir trolig navnet på nærradioen, skriver Ringerikes Blad.
7.Mons" har samme rett til å drepe som James Bond, skriver Fredriksstad Blad.
8.Når flere representanter gikk så kraftig ut mot ambassadøren - uten å ta seg bryet med å kontrollere referatet i Fredriksstad Blad, forteller det sitt om at de er vant til å ha med en meget frisproglig diplomat å gjøre," bemerker avisen i lederartikkelen.
9.Oslo, kjære Oslo" heter da også de innbundne 156 sider som er fylt med bilder til siste blad.
10.De eksisterende norske datatidsskrifter er rettet mot fagfolk, og vi mener å ha registrert et behov for et blad som henvender seg til dem som er interessert i databehandling, men mangler fagkunnskapen på området, sier ansvarlig redaktør Per H. Berrefjord i Computerworld Norge A / S.
11.Det er en insinuasjon fra Høgetveits side om at Haugland driver undervisning med politisk vri, at han bruker et blad i undervisningen som inneholder pornografi, og at han skal ha undergravet de verdier som er skolens fundament.
12.Det er helt klart, sier Wintherbo, at når vår avis er utkommet regelmessig hver fjortende dag i snart tre år, og har et opplag på 35 500 eksemplarer, må vi ha fortrinnsrett til dette navnet fremfor et blad som først kom på markedet 9. november iår.
13.Det er klart ulovlig å omsette vin på denne måten, sier faglig medarbeider Per Arntzen i Vinmonopolet i Oslo til Tønsbergs Blad.
14.Det er rett og slett et tørket blad som er falt av en palme, og som har fått gullspray.
15.Det er svært uheldig at den såkalte asbestsaken endte med et forlik der partene soper alt inn under teppet igjen, sier overlege Sverre Langård, Yrkesmedisinsk avdeling på Telemark Sentralsykehus, i et intervju med Arbeidsmiljøsenterets blad Arbeidsmiljø.
16.Det også, men AMagasinet skal fortsatt være et blad det går an å fordype seg i.
17.Det ser ut til å kunne bli et normalår i det minste, sier bestyrer Johs. Karlsen i Fjordfisk S / L i Fredrikstad til Tønsbergs Blad.
18.Det skal være et blad for hele familien og gi matnyttige tips, sier Nybø.
19.Det synes imidlertid klart at effektivitet og samhørighet kan økes ytterligere ved den foreslåtte integrering i en sjøforsvarsorganisasjon, sier orlogskaptein Jan F. AndersenGott til Tønsbergs Blad, efter at resultatet fra det ekstraordinære møtet i Horten nå er klart.
20.Det tør jeg ikke love, sier Skarås til VestTelemark Blad.
21.Det var en markert nedgang i trafikken med Bastøfergene over Oslofjorden mellom Horten og Moss i januar, opplyser direktør Nils Brokstad i Alphaselskapet, som driver fergeforbindelsen, til Tønsbergs Blad.
22.Enkelte blad har noen småskader, men stort sett er kvaliteten nesten oppsiktsvekkende høy.
23.Er dette å betrakte som en oppsigelse, og har Sandefjord Fjærrenseri brent alle broer i forhold til disse fem, spør Tønsbergs Blad bedriftens eier, Georg Jørgensen.
24.Et utvalg arbeider nå med byggeplaner, organisering og finansiering, men det blir trolig ikke byggestart i år, sier professor Knut Aastvedt ved Instituttet for genetikk og plantefordeling til Østlandets Blad.
25.Først skal vi se om vasspesten kan brukes som sauefor, forteller Dag Berge til Ringerikes Blad.
26.God morgen Buskerud og Nordre Vestfold ! ønsker Drammens TidendeBuskeruds Blad sine lesere idag.
27.Grunnen til at jeg gir meg på Kolbotn er forskjellig - både personlig, sportslig og mye annet, sier Fossern til Østlandets Blad, en Erik Foss som ikke har fått tilbud fra andre klubber ennå.
28.Han er et ubeskrevet blad for oss, sa en tjenestemann.
29.Her er og en innbundet årgang av Morgenbladet fra 1827, og forløperen til Ringerikes Blad, Ringerikes Ugeblad, årgang 1849.
30.Hvilket blad, da ?
Your last searches