Norwegian-English translation of blanke

Translation of the word blanke from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blanke in English

blanke
skoverb shine, polish
Derived terms of blanke
Anagrams of blanke
More examples
1.Trass i fiksjonen om det blanke arket, skriv vi alltid på eitt tett virvar av gammal, usynleg skrift.
2.Begge parter er interessert i å begynne med blanke ark, sier adm. direktør Johan Fr. Odfjell i Investa om de forandinger som skal begynne mellom Norcem og Investa over nyttår.
3.Det kiler litt i maven, jeg har gledet meg lenge til å være med, sa Camilla med blanke øyne.
4.Det nye er at vi og andre fabrikker produserer halvblanke og blanke malinger som holder høy kvalitet.
5.Dette dokument har Norge undertegnet og ratifisert, for derefter, efter min mening, å gi blanke blaffen.
6.For fergen finnes det blanke punkter i bruksplanene, og da vet vi at formålet er militært, mens det for en romstasjon ikke vil være noe problem med egne seksjoner for de militære oppgavene, sier Strub.
7.Fuglene synger, duene snubler i sine egne vinger i ren elskovsglede, knoppene står blanke på kastanjegrenene...
8.Jeg håper de fleste deltagerne er helt blanke.
9.Jeg undres på hva folk gjør når de går nedenom og hjem, sa Merete og stirret med blanke øyne på perlenålen i onkel Tobias slips.
10.Så lenge det bare var slumboere syd i Bogota som brukte stoff, ga myndighetene her blanke.
11.Ut med de store, blanke vinduene som var så moderne for noen år siden.
12.500 000 blanke dollar skal Tretjak få hvis han setter sin underskrift på kanadisk papir.
13.Alt skjedde for åpen scene i Operaens foyer, mens salgs og reklamesjef Synnøve Olsen gned seg i hendene og håpet på 100 000 blanke kroner.
14.Auberginer er blanke, glinsende og dyp, dyp lilla.
15.Av de 78 stemmeberettigede stemte 52 for Lønningen, 12 stemte imot og 11 stemmer var blanke.
16.Bare de velvoksne skildervaktene ved alle innganger var ubevegelige i Napoleonsuniformer, under sine forgylte hjelmer med rød fjærpryd og med sine blanke sverd.
17.Breen tok et nytt drag av sigaretten og knipset asken av i den blanke butten som var Norges Statsbaners patenterte superoppfinnelse.
18.Ca. 120 000 stemmer ble kjent ugyldige fordi de enten var blanke eller markert på en gal måte som et tegn på protest mot valget.
19.Ca. to prosent av stemmene var blanke eller måtte forkastets.
20.D ET var en langfredag jeg satte en spinkel gutteskulder til og skjøv båten ut i blanke, vårstille sjøen, havet.
21.Da hadde det vært bedre å bli slått med blanke våpen som seilerkongen, Danmarks Paul Elstrøm.
22.De blanke metallene reflekterer også den verden jeg ser.
23.De fløy rett inn i de blanke sidene bak i boken, i hvert fall fortsatte de efter at de var kommet dit.
24.De hadde krav på å bli trodd på lik linje med et hvilket som helst politividne," uansett hvor mange blanke knapper han har, eller hvor mange striper det er på epaletten".
25.De hever seg rundt en på alle kanter, blanke og jomfruelige, innbydende og utfordrende for kunstnerfantasien.
26.De som steller med den visuelle utformingen, har gjerne" kunst og håndverk"eller tegneskole, men de kan være nokså blanke i markedsføring.
27.De to båtene glir utover det blanke havspeilet side om side, inntil" Pibervigen" bøyer av rundt Hovedøya.
28.De var dessuten helt uten noen form for erfaring fra offshore ; de var kort sagt helt blanke sikkerhetsmessig sett, sa politiinspektør Norheim.
29.Den blanke sprelske fole er symbol på det som er vakkert.
30.Den dyreste hesten i denne" billigste" auksjon kom tross alt opp i 51 500 blanke dollar.
Similar words

 
 

blanke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) blankeblankendeblanket
Indikative
1. Present
jegblanker
dublanker
hanblanker
viblanker
dereblanker
deblanker
8. Perfect
jeghar blanket
duhar blanket
hanhar blanket
vihar blanket
derehar blanket
dehar blanket
2. Imperfect
jegblanket
dublanket
hanblanket
viblanket
dereblanket
deblanket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde blanket
duhadde blanket
hanhadde blanket
vihadde blanket
derehadde blanket
dehadde blanket
4a. Future
jegvil/skal blanke
duvil/skal blanke
hanvil/skal blanke
vivil/skal blanke
derevil/skal blanke
devil/skal blanke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha blanket
duvil/skal ha blanket
hanvil/skal ha blanket
vivil/skal ha blanket
derevil/skal ha blanket
devil/skal ha blanket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle blanke
duville/skulle blanke
hanville/skulle blanke
viville/skulle blanke
dereville/skulle blanke
deville/skulle blanke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha blanket
duville/skulle ha blanket
hanville/skulle ha blanket
viville/skulle ha blanket
dereville/skulle ha blanket
deville/skulle ha blanket
Imperative
Affirmative
dublank
viLa oss blanke
dereblank
Negative
duikke blank! (blank ikke)
dereikke blank! (blank ikke)
Your last searches