Norwegian-English translation of bli beseiret

Translation of the word bli beseiret from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli beseiret in English

bli beseiret
nederlagverb taste defeat, come off worst, be beaten
Examples with translation
Britene beseiret franskmennene.
Similar words

 
 

More examples
1.Derfra er det imidlertid et langt sprang til den mulighet Muzorewa syntes å forespeile Høyredelegasjonen, nemlig at regjeringspartiets ZANU kan bli beseiret.
2.Ikke slik å forstå at Ove Aunli og co. går inn for å bli beseiret for eventuelt å bidra til å redde den klassiske stilen.
Your last searches