Norwegian-English translation of bli lysere

Translation of the word bli lysere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli lysere in English

bli lysere
allmenn? be lighter
Synonyms for bli lysere
Similar words

 
 

More examples
1.Det er nedgangstider for de tradisjonelle kvinneyrker - i butikk, på kontor, i helsevesenet og skoleverket, og situasjonen vil neppe bli lysere i de nærmeste år.
2.Det er å håpe at dette over tid vil bety en bedre utnyttelse av ressursene og en sunnere skipsfartsnæring, skriver Platou, som føler at det kan våre muligheter for at man endelig kan få en bedring i verdensøkonomien og at situasjonen for skipsfartsnæringen skal bli lysere enn på mange år.
3.Også aspenes blad er begynt å bli lysere.
4.Blir vodkaen godt mottatt, vil det bli lysere tider for brenneriene i Norge, sier Kåre Lyngstad i Norske Potetindustrier til Oppland Arbeiderblad.
5.Men fremtiden vil bli lysere for meksikanerne hvis de får bedre økonomiske vilkår til å ta fatt på og gjennomføre en gjenreisning som skal gjøre deres hovedstad til en tryggere by.
Your last searches