Norwegian-English translation of bli såret

Translation of the word bli såret from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli såret in English

bli såret
forhindreverb get injured
Examples with translation
Tom ville aldri ha såret deg.
Du har såret meg mye.
Similar words

 
 

More examples
1.En part vil alltid bli såret eller føle seg tråkket på.
2.Jeg er ikke usårbar, men jeg har ikke noe imot å bli såret, jeg har ikke noe imot å bli lei meg for ting.
3.Vi vil bli såret, lei oss, ja kanskje innesluttet, hvis vi nå blir oppfattet som umulige eller beskyldes for å ha gått utover vårt mandat, sa skolesjefen da brosjyren ble presentert i sin endelige form fredag.
4.Det viktigste er at vi tør å ta chansen på å bli såret.
5.Fem politimenn med Gandhis blodtype ventet på et sykehus i Amritsar i tilfelle statsministeren skulle bli såret og trenge blodoverføringer.
6.Tysk prestisje måtte ikke bli såret.
Your last searches