Norwegian-English translation of blodsutgydelse

Translation of the word blodsutgydelse from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blodsutgydelse in English

blodsutgydelse
medisinnoun bloodletting
Similar words

 
 

More examples
1.Den nicaraguanske regjering håper at denne episoden, som er en direkte følge av det amerikanske militære nærvær i regionen, vil markere den siste nordamerikanske blodsutgydelse i MellomAmerika", het det i kunngjøringen.
2.Ifølge asSafir sa Berri at hans bevegelse, Amal, vil gjøre det den kan for å sikre en stabil våpenhvile og hindre ytterligere blodsutgydelse.
3.Krigen mot Irak føres videre efter flere års ørkesløs blodsutgydelse, og ingen fred er i sikte.
4.Men hvert et lite skritt fremover på den vei som er forsøkt staket ut de siste månedene, gir et pust til håpet om at det likevel skal la seg gjøre å snu en utvikling som hittil bare har pekt i retning av blodsutgydelse og annen elendighet.
5.Men vi ønsker ikke all den blodsutgydelse som vil følge med en oppstand.
6.Dessverre ser det nå ut til at revolusjon og blodsutgydelse i SydAfrika er uunngåelig.
7.Jeg har lenge forutsett at denne konfrontasjonen ville komme, og jeg beklager dypt at det nå ser ut til å være uunngåelig med en ny blodsutgydelse og desperat kamp.
8.Nei, en revolusjon kan foregå uten blodsutgydelse.
9.Sannsynligheten av at løslatelse av de fanger som midlertidig er flyttet til Israel ville øke faren for fortsatt unødvendig og meningsløs blodsutgydelse, som allerede har bragt ødeleggelse for befolkningen og satt israelske soldaters liv i fare, var en faktor som veiet tungt i de israelske forsvarsstyrkers beslutning om ikke å løslate fangene på det nåværende tidspunkt.
10.Sikkerhetsstyrkene arbeider for en løsning uten blodsutgydelse, ble det sagt, men ingen andre detaljer ble gitt.
11.Vi hoppet inn for å hindre blodsutgydelse og landets splittelse, sa han.
12.Det innebærer vel blodsutgydelse ?
13.Modig og verdig har han grepet inn for å hindre blodsutgydelse.
Your last searches