Norwegian-English translation of blodsutgydelser

Translation of the word blodsutgydelser from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blodsutgydelser in English

blodsutgydelser
allmenn? bloodshed
Synonyms for blodsutgydelser
Similar words

 
 

More examples
1.Vi holder sandinistene ansvarlig for de blodsutgydelser som har skjedd på Atlanterhavskysten de siste fem årene, sier Diaz Thompson.
2.Drømmesekvenser, enorme trailere i trippelformat, ørkensletter, pinupjenter, blodsutgydelser, makabert og pent.
3.Tre år senere ledet han et raskt kupp, gjennomført uten blodsutgydelser, mot landets aldrende konge.
4.Verdensrådet ønsker ikke slike blodsutgydelser, men har ingen kontroll over disse hendelser, som er svar på regimers kyniske maktkamp.
5.(NTBReuterAP) Minst 55 personer er drept i løpet av de siste fire dagers blodsutgydelser i de sorte og farvede bydelene rundt Durban i SydAfrika.
6.På samme måte frykter vi i denne situasjonen at det skal oppstå tumulter med blodsutgydelser i fengselet, sier Solheim.
7.Det som rammer de fattige land brutalt, er at dekningen konsentreres om konflikter, dramatikk, blodsutgydelser og motsetninger.
8.Kuppet ble gjennomført for å hindre blodsutgydelser og for å unngå et nasjonalt sammenbrudd, sa Swareddahab om bakgrunnen for maktovertagelsen.
9.Men vi har gjort vårt ytterste for å forhindre blodsutgydelser, og dersom det kommer til kamper i Sidon, er det fullt og helt Beirutregjeringens ansvar, sier han.
Your last searches