Norwegian-English translation of blomsterløk

Translation of the word blomsterløk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blomsterløk in English

blomsterløk
botanikknoun bulb
Similar words

 
 

More examples
1.90 000 blomsterløk er satt ut og publikum kan se frem til et blomsterflor uten like, sier bestyrer Edvard Moseid.
2.Istedenfor at man som idag kan innføre f.eks. inntil fem kilo frukt, bær, grønnsaker, tre kilo blomsterløk, etc. vil hver person over 12 år kunne ta med inntil 10 kilo til SørNorge og 15 kilo til NordNorge av alle slags landbruksvarer som det er importbegrensninger på.
3.Men først er 40 000 blomsterløk dyttet ned i høstvåt mark.
4.20 000 blomsterløk satte Parkog idrettsvesenet ut i Oslo sentrum ihøst.
5.Blomsterløk bør plasseres i grupper, dette gir den beste effekten.
6.Blomsterløk kan gjerne legges under busker og trær som er løvfellende.
7.Blomsterløk kan gjerne stå fra år til år på samme sted, men kan med fordel tas opp efter noen år og plantes med større avstand.
8.Du må ha god matjord for krevende blomsterløk som f. eks. tulipaner.
Your last searches