Norwegian-English translation of blund

Translation of the word blund from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blund in English

blund
allmenn? nap
Synonyms for blund
Derived terms of blund
Examples with translation
Ta deg en blund.
Jeg kommer til å ta meg en blund.
Similar words

 
 

More examples
1.Ja, jeg kan underskrive på at presset er stort, av og til så stort at jeg ikke får blund på øynene før langt ut på natten, sier Macus.
2.I siste vogn slapper Jorma og medpassasjerene av med en blund, en nyinnkjøpt påskekrim eller walkmanmusikk på boks.
3.Jordbæris og druer og en blund var vår første" behandling".
4.Ser vi bort fra et pålegg fra den tyske okkupasjonsmakt om å holde stengt 48 timer våren 1940, har ikke bensinstasjonen i drosjehuset på Carl Berners plass hatt blund på øynene en eneste natt på 45 år.
5.Enten vi møter dem midt inne i festmåltidet eller mens de tar en velfortjent blund efter morgenmaten.
6.Mange tok en blund underveis.
7.Og så satte de i med et lurveleven så skrekkelig at Gro smatt inn i den kongeblå kjolen igjen, for hun skjønte at det ikke ville bli blund å få den natten.
Your last searches