Norwegian-English translation of blusse

Translation of the word blusse from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blusse in English

blusse
brenneverb blaze, burn, flame
Synonyms for blusse
Derived terms of blusse
More examples
1.Ja, dessverre synes striden å blusse opp igjen, sier ordfører Erlend Rian i Tromsø til Aftenposten, og det sa han bare en halv time før han igår formiddag gikk på SAShotellet og overrakte Grødahl kommunens gullklokke for 35 års trofast tjeneste !
2.Så det finnes ikke noe mønster for når og hvordan sykdommen kan blusse opp igjen ?
3.Boligdebatten i Bærum vil blusse kraftig opp til høsten når kommunestyret skal vedta rammer for generalplanen som skal gjelde frem til år 2000.
4.Den hete" Sommerdirekte"diskusjonen om uerfarne programledere i fjernsynets lørdagsunderholdning vil neppe blusse opp igjen efter helgens premiere på" Lørdagssirkuset".
5.Det burde være mulig med høy og vedvarende vekst som vil redusere arbeidsløsheten og ikke få inflasjonen til å blusse opp.
6.En ny strid kan blusse opp omkring den eventuelle avtale med USA om stasjonering av et antall krysserraketter.
7.Er den politiske terror i Italia iferd med å blusse opp igjen efter at det har vært stille omkring Røde Brigader et par år og politiet trodde de hadde knekket organisasjonen ?
8.Er spillelidenskapen nå i ferd med å blusse opp igjen, i mer eller mindre fordekte former ?
9.Kari Gravklev har skapt en billedkunst av scenografi og kostymer, en verden i sort og i gull, i oker og oliven, et sølvskimmer og en saganatt hvor følelsenes bål kan blusse.
10.Mange kjente sykdommer har en tendens til å blusse opp eller bli forsterket når lysmengden forandrer seg fra det man er vant til.
11.Mange venter nå spent på å se om Benn i Underhuset vil tviholde på enkelte programposter som partiledelsen nå prøver å moderere, og på den måten vil vi få den interne partistridigheten til å blusse opp igjen.
12.Noen varme glør er det imidlertid som kan blusse opp og gi billetter over det amerikanske kontinentet og kvartfinalespill i San Francisco.
13.Når man så vet at boikotttruselen lett kan blusse opp i både Afrika og Asia, så får man igjen en bekreftelse på at den politiske striden stenger grensene som den olympiske ide har åpnet.
14.Og Dommerforeningen har vel aldri fått løssalgsavisenes førstesider til å blusse.
15.Og det er frykt for at urolighetene kan blusse opp igjen lørdag når millioner vil omkranse de lange paradegatene.
16.Og mye tyder på at debatten om obduksjon virkelig vil blusse opp igjen.
17.Overrekkelsen skjedde samtidig som det er klart at striden omkring den tidligere rektor vil blusse opp påny, fordi han ønsker å gjeninntre i sin gamle stilling.
18.Plutselig kan kamphandlinger blusse opp, og flyplassen blir stengt.
19.Rakettdiskusjonen kan imidlertid komme til å blusse opp igjen.
20.UKENS vellykkede fødsel i Trondheim av en pike som er unnfanget i et laboratorium, har igjen fått debatten til å blusse opp om hvor langt man skal gå i forskning, for ikke å snakke om i praktisk legegjerning.
21.Den som ikke ser sammenhengen mellom det rop om" selvbestemmelse" og det frihetsbegrep som ellers helst håndteres av forkjempere for en ekstrem liberalistisk markedsøkonomi, har lite av politisk gangsyn, sa Lønning, som slett ikke har gitt opp håpet om at denne kampen for menneskeverdet kan blusse opp igjen med fornyet styrke.
22.Bombeaffæren, som franske efterretningsagenter ble beskyldt for å stå bak, fikk hele debatten om det franske nærvær i Stillehavet - og ikke minst de franske prøvesprengninger til å blusse opp igjen.
23.Det førte til at mye av bunnen falt ut av pasifistaksjonene, men spørsmålet ulmer og kan blusse opp når som helst, særlig hvis spørsmålet skulle oppstå om sosialister i en ny koalisjonsregjering.
24.Det kommer ikke som noen overraskelse at det er landets nest største skogeierforening - Glommen som får ilden til å blusse opp.
25.Dette fikk sinnet til å blusse opp hos dem, og de gikk til angrep på tre av de nærmeste soldatene.
26.Diskusjonen ser ut til å blusse opp igjen, og fengselsfunksjonærene reagerer nå også - mot at psykotiske pasienter havner i fengsel for kriminelle forhold, mens de i stedet burde tas under psykiatrisk behandling.
27.Disse kan også blusse opp ved svangerskap, ppillebruk, ved bruk av spesielle medisiner eller urenslighet.
28.En kraftig strid om Statens rolle i produksjon av læremidler er i ferd med å blusse opp.
29.En ny debatt om trikk eller buss i Oslo kan blusse opp når de folkevalgte skal behandle Oslo Sporveiers såkalte linjenettsanalyse.
30.Kanskje appetitten ble tilfredsstilt før dørene ble stengt og først vil blusse opp igjen i den avsluttende fase, prosedyre, kjennelse og dom.
Similar words

 
 

blusse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) blusseblussendeblusset
Indikative
1. Present
jegblusser
dublusser
hanblusser
viblusser
dereblusser
deblusser
8. Perfect
jeghar blusset
duhar blusset
hanhar blusset
vihar blusset
derehar blusset
dehar blusset
2. Imperfect
jegblusset
dublusset
hanblusset
viblusset
dereblusset
deblusset
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde blusset
duhadde blusset
hanhadde blusset
vihadde blusset
derehadde blusset
dehadde blusset
4a. Future
jegvil/skal blusse
duvil/skal blusse
hanvil/skal blusse
vivil/skal blusse
derevil/skal blusse
devil/skal blusse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha blusset
duvil/skal ha blusset
hanvil/skal ha blusset
vivil/skal ha blusset
derevil/skal ha blusset
devil/skal ha blusset
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle blusse
duville/skulle blusse
hanville/skulle blusse
viville/skulle blusse
dereville/skulle blusse
deville/skulle blusse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha blusset
duville/skulle ha blusset
hanville/skulle ha blusset
viville/skulle ha blusset
dereville/skulle ha blusset
deville/skulle ha blusset
Imperative
Affirmative
dubluss
viLa oss blusse
derebluss
Negative
duikke bluss! (bluss ikke)
dereikke bluss! (bluss ikke)
Your last searches