Norwegian-English translation of bondefangeri

Translation of the word bondefangeri from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bondefangeri in English

bondefangeri
allmenn? bondefangeri
Synonyms for bondefangeri
Similar words

 
 

Wiki
Bondefangeri er en norsk betegnelse på en viss type kriminalitet, der folk ranes eller svindles etter å være blitt avledet med alkohol og sex. Navnet skyldes at det typiske offer var bonden som kom til byen for å handle. Med lommene fulle av kontanter lot han seg lokke av en vakker kvinne, ble skjenket full og/eller slått bevisstløs av kvinnens kompanjong, og frastjålet penger og verdisaker.

More examples
1.Det lyder virkelighetsfjernt også når Tsjekkoslovakiakuppet i 1948 utførlig omtales uten at Jan Masaryks død nevnes, for ikke å snakke om når Marshallhjelpen - som jo på avgjørende måte bidro til gjenreisningen av de frie demokratier i VestEuropa - nærmest fremstilles som politisk bondefangeri fra amerikanernes side.
2.En noenogtyve år gammel dikter, som utseendemessig vekker assosiasjoner om" gudsord fra landet" og" bondefangeri".
3.Hvis vi trodde de var blitt offer for en form for" bondefangeri", ville de vært løslatt, sier Mikkelsen, som også kan fortelle at efterforskningen er høyt prioritert.
4.Stortinget må, efter hans oppfatning, ikke bli utsatt for det som i juridisk teori har vært betegnet som" bondefangeri".
5.Enten aner ikke firmaet hva man bør kreve av pedagogisk programvare, eller så er dette et frekt forsøk på bondefangeri.
Your last searches