Norwegian-English translation of bopel

Translation of the word bopel from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bopel in English

bopel
allmenn? residence
Synonyms for bopel
Similar words

 
 

Wiki
En bopel er tilholdsstedet, eller boligadressen til en person. Bopelen vil normalt være personens postadresse og besøksadresse, og være registrert i folkeregisteret.

More examples
1.26årige Magne Jensen som har begynt et nytt liv som tepperenser med bopel Salemkirken, er en av de mange narkomane som er blitt avvent fra sitt stoffmisbruk på Kimerud gård i Modum.
2.31åringen ble ikke avhørt av tjenestemenn fra Tønsberg politikammer før utpå formiddagen mandag, og i mellomtiden befant han seg i sin bopel med rikelig adgang til å samtale med sin hustru og kollega.
3.Av profesjon er han da også psykolog, for tiden i halv stilling som rådgiver ved arbeidsformidlingen og med bopel i Vesterås.
4.Avstraffelsen av pikene skjedde i et skogsområde i nærheten av pikenes bopel - i en tett, tilvokst krattskog uten innsyn fra veier.
5.Da mannen ble arrestert sent i mars, fant politiet mengder av assortert tyvegods i hans bopel, blant annet ikke mindre enn 2700 musikkassetter.
6.De noterer heller nummeret og oppsøker eierens bopel efterpå.
7.Den 21 år gamle ranssiktede mannen som rømte fra Oslo tinghus torsdag, ble pågrepet i sin bopel i SørAurdal.
8.Den 25 år gamle Per, 19 år gamle Richard og Louis på 17 utgjør popgruppen" Brødrene Herrey" med fast bopel Beverly Hills, California.
9.Den drepte Einar Skaugvolls røde Ford Granada skal ha stått utenfor hans bopel da drapet ble oppdaget, men var forsvunnet da politiet litt senere kom til åstedet.
10.Denne kom aldri, og derfor oppsøkte Skaugvolls kolleger hans bopel en uke senere.
11.Der gikk hun av sammen med en bekjent og oppsøkte en bopel.
12.Der har vi imidlertid en hovedregel som sier at man bare skal avtjene militærtjeneste i ett av landene - fortrinnsvis det landet man har fast bopel.
13.Derimot er Nick en outsider - narkolanger uten særlig fast bopel og med en skranglete bil, mens de andre stort sett har Mercer.
14.Det er foretatt en rekke omfattende prøver med ammunisjonen, og polititjenestemannen fra Kripos konkluderte i retten torsdag at det ikke kunne utelukkes at hylsen og patronen i bagen har vært pakket i samme eske som patronene som ble funnet på Bakkes bopel i Odda.
15.Det har videre sannsynligheten for seg at en bilfører legger en annen vekt på oppdagelsesrisikoen umiddelbart efter festen når han eller hun er godt påseilet, enn han eller hun vil gjøre dagen efter, når man våkner med tømmermenn og tørr strupe og funderer på om man kan hente bilen fra vertens bopel eller ikke.
16.Det var på forhånd ymtet om at han var syk, men da en uke var gått, dro de ut til hans bopel på Skeid.
17.Disponenten for firmaet" Cover trading", med bopel i Oslo, men den siste tiden bosatt i Eidsvoll, sendte i begynnelsen av juni en rekke pakker med tegninger til et tredvetalls større firmaer og organisasjoner.
18.Distriktsosialkontorene skal overta alle klienter som har bodd fast i sin nåværende bopel i minst tre måneder.
19.Efter det Aftenposten erfarer vil politiet ransake hans bopel for å lete efter eventuelle bevis i saken.
20.Efter ranet ble det foretatt ransakning av Bakkes bopel i Odda.
21.En 38 år gammel mann uten fast bopel er siktet for overlagt drap på den 64 år gamle Olav Liberg fra Lillehammer.
22.En 55 år gammel kvinne ble søndag formiddag brakt til sykehus i ambulanse efter at hun ble funnet stygt forslått i sin bopel på Kampen i Oslo.
23.En 68 år gammel mann ble slått ned og ranet rett utenfor sin bopel i Oscars gate 73 i Oslo like efter midnatt inatt.
24.En svensk kvinne og en nordmann i begynnelsen av 20årene ble igår kveld pågrepet av politiet utenfor sin bopel i Brumunddal, mistenkt for to væpnede ran, som ble begått mandag eftermiddag i Hamar politidistrikt.
25.Et par dager efter arresterte politiet en mann på hans bopel i Lillesand.
26.Faktum er imidlertid at bare de lykkelig begunstigede av dem som har funnet seg en bopel i de mer velstående kvartaler i nordvest, bor her.
27.Follopolitiet har derfor måttet foreta avhør på hennes bopel.
28.For landsmannen Vladimir Galatsky med bopel Paris er de symbolistiske maleriene med store flater og heftige linjer utstillingens sterkeste.
29.Fra 1973 til 1977 var han personlig sekretær og statssekretær i Samferdselsdepartementet, var postsjef i Bergen fra 1978 til 1981 da han ble distriktsjef for 3. postdistrikt med bopel i Larvik.
30.Før dette ble gjort den 24. juli, begjærte Oslo politikammer Jamaa varetektsfengslet den 11. juli fordi han var uten fast bopel, uten fast arbeide og uten midler, og fordi vi mente det forelå en fare for unndragelse av de aktuelle fremmedrettslige forføyninger.
Your last searches