Norwegian-English translation of bransje

Translation of the word bransje from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bransje in English

bransje
foretaknoun trade, branch of trade, line of business
Synonyms for bransje
Derived terms of bransje
Similar words

 
 

Wiki
Bransje er betegnelse på en inndeling av næringslivet etter sektor. Eksemler kan være dagligvarebransjen, bilbransjen, forsikringsbransjen, bygg og anleggsbransjen og industrien. Aktørene innenfor en bransje er både selgere og kjøpere av produktene innen for den gjeldende bransjen.

More examples
1.Boksing er en skitten bransje".
2.Det er egentlig ikke en bransje der vi føler oss hjemme.
3.Det er en hard bransje, og hadde han det vært, ville han kanskje vært for skvetten av seg.
4.Det må være en spennende bransje, hva slags bøker er det godtfolk liker og samler ?
5.Det var da også især menn som tvilte på at jeg kunne drive forretning, og jeg erfarte at det ble krevet langt mer påpasselighet av meg enn av menn i samme bransje.
6.Dette er en meget betenkelig utvikling i en bransje hvor dykkernes liv avhenger av at alt utstyr er i topp stand, understreker han.
7.Dette er en tøff bransje.
8.Dette regelverket er et dilemma for oss som arbeider i en så spesiell bransje.
9.EYVIND HOLT A / S i Bærum som driver salg av papir til grafisk bransje, utvider sin virksomhet til også å omfatte direkte salg av kontormateriell og rekvisita til næringsdrivende.
10.Hva slags bransje driver du i ?
11.Hvordan er det egentlig å arbeide i en bransje som blir så kritisert av deler av befolkningen ?
12.I denne bransje regnes Star som en sikker fabrikk, fordi vi har så god plass, noe som gjør det lettere å holde orden, sier Morten og Sverre Thorsen.
13.Jeg finner det helt uvanlig at en bransje går til det skritt å blande politikk og forretninger på denne måten.
14.Jeg har alltid vært litt" annerledes" i min bransje.
15.Men samtidig er det noen som beskriver vår bransje som" elendighet".
16.Nordisk samarbeide kan utvikles resultatrikt ved at selskaper innen samme bransje kan søke samarbeide på ulike måter.
17.Ser man på antall sysselsatte, holder det seg ganske konstant på ca. 300 000, men med visse variasjoner fra bransje til bransje.
18.Situasjonen i vår bransje er hard for tiden, og dette var et av de få oppdragene som kunne bidra sterkt til kontinuitet i beskjeftigelsen, sier han til Aftenposten.
19.Til nytte ikke bare for den bransje det er sprunget ut av, men også for byggebransjen og vårt økonomiske og samfunnsmessige liv i sin alminnelighet, sa han og lot kontorets daglige leder fra starten, direktør John Bøhn, få mye av æren for dette.
20.Vi er en seriøs bransje som ønsker å tilby arbeidstagerne sunne forhold, understreker direktør Høien.
21.Vi finner det ikke riktig at Staten skal delta som eier i opprettelsen av nye selskaper i denne vanskelige bransje hvor det allerede er overkapasitet, skrev statssekretær Kjell Hanssen fredag i svarbrevet til Lisæth.
22.Vi kan gjerne si at vi arbeider i en" udødelig" bransje.
23.Vi mener å ha funnet brukbare nisjer i markedet, og er ikke fremmed for å søke nye produkter utenom vår egen bransje hvis de er interessante.
24.Vi ønsker ikke å være lønnsledende i vår bransje, men tilbyr interessante oppgaver for folk som liker å jobbe, sier Skår.
25.skipsutstyr er en bransje som har hatt meget motbør, men det bygges tross alt adskillig tonnasje.
26.Årsaken til at endel mennesker i Kvinnherad har kastet seg inn i konkurransen om charterturistene, er at vi mener dette er en bransje som er verd å satse på og som vil bidra til å styrke næringsgrunnlaget i kommunen, sier flymegler Jon Furdal til NTB.
27.1 Hvordan blir eksporten i 1985 for Deres bedrift / bransje ?
28.30 av byens nesten 13 000 arbeidsplasser i grafisk bransje finnes hos Merkur Trykk A / S på Nedre Kalbakken.
29.AL har i en konkurranseutsatt bransje utviklet seg til å bli en sterk, forskningsbasert, internasjonal bedrift med betydelig eksport av farmasøytiske produkter gjennom bl. a. egne salgsselskaper og en egen produksjonsbedrift i USA.
30.Aaserød har fortsatt 25 prosent av aksjene i NORAK, Gabriel Convest 35 prosent, slik at Gabriel Convest kontrollerer 60 prosent av aksjene i NORAK, som driver i omtrent samme bransje som Golar Metall.
Your last searches