Norwegian-English translation of breking

Translation of the word breking from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

breking in English

breking
allmenn? bleating
Similar words

 
 

More examples
1.Riktignok breker han verre enn noengang - det er jo engang kjennetegnet til Bee Gees, men denne gang blir det bare breking på flere av sporene.
Your last searches