Norwegian-English translation of brenne ut

Translation of the word brenne ut from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brenne ut in English

brenne ut
allmennverb burn out, cease burning
Similar words

 
 

More examples
1.Tanken er å brenne ut de gamle trådene for så å trekke de nye gjennom.
2.Skulle det bli for varmt, bør man heller la veden brenne ut, og derefter fyre på nytt igjen.
Your last searches