Norwegian-English translation of brennemerke

Translation of the word brennemerke from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brennemerke in English

brennemerke
allmennverb brand, stigmatise
More examples
1.Men å brennemerke en organisasjon som har ti millioner medlemmer som landsforrædersk, er en håpløs oppgave.
2.Dernest ble det meget klart dokumentert at Kirken ikke bare kan nøye seg med å beskjeftige seg med det hinsidige liv og de åndelige spørsmål, men må være villig til å brennemerke uretten i samfunnet.
3.Likevel har den sovjetiske strategi med å brennemerke arbeidet for å finne frem til mindre nihilistiske alternativer allerede gjort store fremskritt.
4.Nylig ble det kunngjort at den siste gruppen på 79 504" klassefiender" offisielt er blitt frigjort fra denne betegnelsen, som har vært et slags brennemerke.
5.Skal man brennemerke stoffmisbrukere, blødere og homofile menn med AIDSrisikomerker i pannen ?
Similar words

 
 

brennemerke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) brennemerkebrennemerkendebrennemerket
Indikative
1. Present
jegbrennemerker
dubrennemerker
hanbrennemerker
vibrennemerker
derebrennemerker
debrennemerker
8. Perfect
jeghar brennemerket
duhar brennemerket
hanhar brennemerket
vihar brennemerket
derehar brennemerket
dehar brennemerket
2. Imperfect
jegbrennemerket
dubrennemerket
hanbrennemerket
vibrennemerket
derebrennemerket
debrennemerket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde brennemerket
duhadde brennemerket
hanhadde brennemerket
vihadde brennemerket
derehadde brennemerket
dehadde brennemerket
4a. Future
jegvil/skal brennemerke
duvil/skal brennemerke
hanvil/skal brennemerke
vivil/skal brennemerke
derevil/skal brennemerke
devil/skal brennemerke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha brennemerket
duvil/skal ha brennemerket
hanvil/skal ha brennemerket
vivil/skal ha brennemerket
derevil/skal ha brennemerket
devil/skal ha brennemerket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle brennemerke
duville/skulle brennemerke
hanville/skulle brennemerke
viville/skulle brennemerke
dereville/skulle brennemerke
deville/skulle brennemerke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha brennemerket
duville/skulle ha brennemerket
hanville/skulle ha brennemerket
viville/skulle ha brennemerket
dereville/skulle ha brennemerket
deville/skulle ha brennemerket
Imperative
Affirmative
dubrennemerk
viLa oss brennemerke
derebrennemerk
Negative
duikke brennemerk! (brennemerk ikke)
dereikke brennemerk! (brennemerk ikke)
Your last searches