Norwegian-English translation of brenner

Translation of the word brenner from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brenner in English

brenner
allmennnoun burner
Derived terms of brenner
Examples with translation
Trær brenner lett.
Similar words

 
 

Wiki
Brenner (tysk) eller Brennero (italiensk) er en landsby og en kommune i Syd-Tirol i Wipptal rett syd for Brennerpasset, som det har gitt navn til. Også passet omtales iblant bare som Brenner. Likeledes er det en liten landsby på andre siden av passet (i den østerrikske kommunen Gries am Brenner) som heter Brenner.

More examples
1.Thorshavet" er under slep til Dubai og selvom det fortsatt brenner ombord, er brannen under kontroll.
2.Det brenner jo så sjelden, var hans begrunnelse.
3.Det brenner så sjelden, sa Agerup da, men har senere fått svi selv.
4.Herefter oppfordrer vi publikum til å ta telefonen til hjelp hvis de oppdager at det brenner, sier varabrannsjef Hoel.
5.Hva brenner du for nå da ?
6.Høytlesing, sier Solveig Bøhle, og kommer inn på et av de temaer som hun brenner for.
7.Idag brenner jeg for nærradio, nærmiljø og for informasjonsbanken vår, sier han.
8.Jeg brenner for tanken om at man i norsk skipsfart må drive samme talentjakt som i idretten.
9.Jeg er ingen fanatiker og brenner hverken for målsak eller avholdssak.
10.Jeg trenger makt om jeg skal få gjennomført de tingene jeg brenner for.
11.Kom dere ut - flyet brenner !
12.Man brenner små porsjoner med ordentlig varme slik at røykutviklingen blir minst mulig, og det legges ut et belte i ytterkanter som er godt fuktet.
13.Men få med at jeg brenner for" Grease" for tiden.
14.Nei, de brenner ikke.
15.Nei, det er vel heller slik at jeg har jobbet med det jeg brenner for, og det er nåtidsmennesket - uten staffasje.
16.Norske designere er ikke flinke nok til å selge sine ideer, det de brenner for.
17.Vi brenner allerede mer risikofylte stoffer i anlegget her ved Slemmestad.
18.Vi brenner for integreringstanken, forteller leder Bente Lavik.
19.Vi hører ofte om at hytter brenner ned ?
20.2000 boliger er forutsatt å dekke behovet for unge bæringer, som ønsker å bli boende, 3000 boliger skal dekke endringer i boligbehovet - altså antall medlemmer i en husstand går ned, og 3000 boliger er beregnet å erstatte boliger som brenner, rives eller brukes til andre formål, som kontorer.
21.Aase Strømstad brenner for at vi ikke skal glemme den gode norske maten til fordel for pizza, hotdogs og hamburgere.
22.Ansiktet hans brenner seg fast i bevisstheten.
23.At pasientene ofte brenner inne med spørsmål til legen er sikkert, samtidig som legen i slike tilfeller må gå glipp av viktig informasjon som kunne ha vært til nytte for behandlingen.
24.Avskaffelse av NRKmonopolet, nedskjæring av statlig tvungen Uhjelp, nedtrapping av den selektive støtten til industrien og en vervet hær i tillegg til dagens vernepliktssystem med forkortet tjenestetid, er hjertesaker Skjervengen brenner for.
25.Brenner Paris ?
26.Brenner det oppe i gaten ?
27.Brenner ditt hus, kan du bygge det opp igjen.
28.Brenner ikke fotografene for noe ?
29.Colombiansk narkopoliti brenner store mengder marihuana som ble oppdaget under en razzia forleden.
30.Curth Flatows folkekomedie om skapsprengeren Karl" sveise"Brenner hadde også fått mer kjøtt på kroppen med Lars Andreas Larsens og Helge Reiss inntreden, foruten at Henki Kolstad hadde fått et vesentlig bedre replikkunderlag for sin frodighet.
Your last searches