Norwegian-English translation of brenning

Translation of the word brenning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

brenning in English

brenning
havnoun surf
  nautisknoun breaker
  medisinnoun cauterization
Derived terms of brenning
Similar words

 
 

More examples
1.Det er sånt som dette som er virkelig spennende å lage, sier hun og viser frem en meterhøy gallionsfigur, komplett med bølger og vaiende hår, som venter på brenning - foreløbig i fire deler.
2.Efter å ha foretatt prøvene, hvor vi fant frem til at det ikke ville medføre noen forurensningsfare av hverken arbeidsmiljøet eller nærmiljøet ved brenning og utslipp, ga vi klarsignal til at transporten og brenningen kunne skje, sier Jæger.
3.Alle ofrene ble drept på samme måte, ved brenning.
4.De ellers uniformt støpte figurene har fått et tynt overtrekk av leire og en mengde individuelle detaljer er blitt påført av kunstnere før annen gangs brenning.
5.Den store prosesjonen starter fra Grønlands torg halv fire lørdag eftermiddag og karnevalet avsluttes ved midnatt søndag med brenning av karnevalskongen.
6.En av årsakene er at brenning av trekull har tæret hardt på den utsatte skogen.
7.Heller ikke det tre timers møtet lørdag mellom statsministrene Pierre Mauroy og Felipe Gonzales bidro til å bedre stemningen, og spanske fiskeres brenning av utenlandske trailere de siste dager har gjort vondt enda verre.
8.Her og der ble hus stående igjen, bygda Vestre Jakobselv ble nesten helt spart for brenning.
9.I forbindelse med utleveringssakene har det i flere uker hersket nærmest full antifransk krig inne i Spania - med brenning eller ramponering av 6070 franske biler, og attentater mot representanter for franske næringsinteresser, blant dem spanske forhandlere av franske bilmerker.
10.I midten av februar setter man i gang uskadeliggjørelsen av avfallet ved brenning i en av roterovnene ved anlegget.
11.Og her er mer teaterarrangerte scener av roser mot kvinneskikkelse på fjerne blå bakgrunn, og Pan med rørfløyten stående naken i hviskende brenning av blomstervegetasjon.
12.På forsommeren oppføres et spill som ender med brenning av et skip.
13.Brenning av løv er ulovlig fordi det hverken er" tørt" eller" lett brennbart", og heller ikke forekommer i" små mengder", sier overingeniør Randulv Os i Oslo Helseråd til Aftenposten.
14.Det nøye planlagte forarbeidet, strevet med brenning og blanding, smaking og putting i poser og bokser ; alt er forgjeves hvis vi slurver med kokingen eller traktingen og bruker tilfeldige oppbevaringsmetoder og dårlige traktere.
15.Brenning av gass fra norsk sokkel har hittil praktisk talt vært forbudt, og direktoratet håper å unngå den ressurssløsing som dispensasjoner vil innebære.
16.Brenning av løv er på langt nær så lovlig som mange tror.
17.Den førte av og til avisen ut i storm, men han loset sin skute gjennom brenning og brott og lagmannsrett og andre vanskeligheter.
18.Den største ulykken var da snurperen" Brenning" forliste 1. mars 1956, da 19 mann omkom.
19.Det ble også valgt en" konge" for karnevalet - en Pantalone - som skulle" drepes" den siste dagen - symbolsk ved brenning av en dukke på et offentlig bål.
20.Det har vært påpekt at slik brenning utvikler saltsyre, men for det første er det bare en liten mengde, og for det annet vil oksyder i asken stort sett nøytralisere den saltsyren som dannes.
21.Dette er bakgrunnen for at myndighetene sterkt fraråder brenning av impregnert virke.
22.Djervt kantrende på smatrende, brølende motorsykkel suser Elisabeth Karlsøen og Egil Bekkeli fra Ski gjennom brenning og brott.
23.Efter brenning ved ca. 800 grader er pulveret blitt til skinnende blank emalje i alle slags farver, fra dype til lyse nyanser.
24.En lang vinter er slutt og brenning av gammelt gress og løv innvarsler at vi for alvor er inne i den lyse årstid.
25.Giftfaren ved brenning av impregnerte trematerialer er ukjent for flere store byggefirmaer her i landet.
26.Jeg skulle ønske at den sikkert idealistiske innsats med tog, plakater, demonstrasjoner, brenning av andre lands flagg m.m. ble viet kamp mot krig og vold i enhver form.
27.Mange haveeiere har derfor tatt det for gitt at brenning av løv er tillatt.
28.Mer utviklet musikk er forbeholdt spesielle scener, som Kathryn Harries (Heddas) brenning av manuskriptet.
29.Mesteparten sendes ut i luften og noe brukes til brenning og føres på nytt inn i pyrolyseprosessen.
30.Og det er fremstillingen av disse små, runde sementkulene - klinker - ved brenning av kalksten, som de fleste forbinder med produksjon av sement.
Your last searches