Norwegian-English translation of butan

Translation of the word butan from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

butan in English

butan
kjeminoun butane
Derived terms of butan
Similar words

 
 

Wiki
For å lese om landet i Asia, se Bhutan. Butan er et hydrokarbon fire karbonatomer. Butan har to isomerer, n-butan og 2-metylpropan.

More examples
1.Våtgassen består hovedsakelig av propan og butan.
2.Østregionen har ca. 300 000 innbyggere og den offisielle regligion - som i det øvrige butan - er en gren av den tibetanske buddhisme, sier Rasmussen som også kan opplyse at man drøftet utvidelse av virksomheten i Mali der Santalmisjonen har fire misjonærer.
3.Denne våtgassen - som hovedsakelig består av propan og butan - har vi ikke solgt.
4.Kondensat er det samme som våtgass og består blant annet av propan, etan, butan og nafta.
Your last searches