Norwegian-English translation of butikk

Translation of the word butikk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

butikk in English

butikk
innkjøpnoun store, shop
Synonyms for butikk
Derived terms of butikk
Similar words

 
 

Wiki
En butikk er et lokale der det foregår salg av varer der kjøperen betaler for en vare som han kan ta med seg etter kjøpet (detaljhandel). I enkelte tilfelle brukes også ordet forretning, men denne betegnelsen kan også omfatte varer eller tjenester som kjøperen ikke kan frakte med seg. En butikk som selger mange ulike varetyper kalles gjerne for et supermarked.

More examples
1.Kringla" heter en smilende liten butikk nesten nede ved Ælva, der en smilende baker byr på ferske rundstykker kl. 07.00.
2.Torggata bad" er blitt" Torggata butikk" - men det gamle navn videreføres av kommandittselskapet Torggata Bad A / S. Utvendig er bygningen stort sett som før, men innenfor søylefasaden vil den besøkende lete forgjeves efter det store svømmebassenget.
3.Det har fra vår side aldri vært tale om å drive butikk med denne alvorlige saken.
4.Det hersker ingen som helst tvil om at det ville være særdeles god butikk for bedriften Norge å investere massivt for en effektivisering av Oslos hovedveisystem, sier trafikkdirektør Olav Søfteland i Vegdirektoratet.
5.Dette er en god butikk for Løvenskiold og en dårlig for kommunen, og det er et spørsmål om Bærum egentlig har råd til dette, sa hun.
6.En butikk er også et informasjonsmedium, alle vil bli sett og alle vil oppnå den beste plassering av sine produkter.
7.For gårdeierne er byfornyelsen rene julekvelden - de gjør jo til og med butikk på tomme leiligheter.
8.Hva kan De ta med når De nå går inn i ledelsen av landets desidert beste butikk ?
9.Trenden er hvitt enten det gjelder butikk eller kjøkkeninnredning, men det må gjerne være med sterke kontraster som hvitt og sort.
10.Tretten kilometer til nærmeste butikk og syv kilometer til skolen !
11.Vår målsetning i Norge begrenser seg foreløbig til å gjøre en bra butikk i Storgaten.
12.Alle hadde de butikk sentralt plassert nær byenes torv.
13.Alltid når jeg titter, taper de jeg vil skal vinne, forklarte Gunhild Bergum foran en butikk i Munkedamsveien.
14.Andre eiere må være firmaer med praktisk erfaring fra denne formen for" butikk".
15.At kvalitetsfilm er god butikk, har Ingeborg Moræus Hanssen vist.
16.Bakerieier Carmine Rossi som har butikk veggivegg med leiligheten der drapet skjedde, oppdaget og meldte fra om ugjerningen.
17.Barnas drøm en egen butikk med dukker og leker.
18.Blanketten er nemlig eftersendt fra hjemstedet Åsnes, der hun arbeidet i butikk inntil hun for tre års tid siden ble rammet av leddgikt.
19.Blant disse var klesforretningen Jean Paul, som utenfor sin butikk i Universitetsgaten serverte rykende varm gløgg til forbipasserende.
20.Brannen startet i midtseksjonen i den tre etasjer høye murbygningen, og bredte seg trolig fra en butikk i første etasje til to leiligheter over.
21.Brownsill medgir at det ikke er lett å drive butikk når man aldri vet hvor lenge flyplassen i byen er åpen for trafikk.
22.Butikk og Servicesenter A / S i Luster har fått et konverteringslån på inntil 3,3 millioner kroner og investeringstilskudd på inntil 6,3 millioner kroner fra Distriktenes utbyggingsfond.
23.Butikksjef Jens H. Granberg i Studentsamskipnadens butikk på Blindern, sier til Vårt Land at vedtaket strider mot det vedtatte lønnsomhetsprinsippet, men at han har fått beskjed om å vurdere sin stilling hvis han ikke vil følge styreflertallets pålegg.
24.Cäcilia Burum selger mye av både litchi (t. v.) og pasjonsfrukt fra sin butikk på Frogner.
25.DE britiske toppavisene har på samme måte som Le Monde trofaste skarer av lesere i innflydelsesrike posisjoner spredt over hele verden, men for de flestes vedkommende er det lenge siden de har vært god butikk for sine utgivere.
26.Da får vi bedre motivasjon blant personalet, en fornyet rekruttering på dette ledernivået og positive ringvirkninger for kooperasjonen" som butikk", mener Stenseng.
27.Da jeg fikk tildelt penger av kommunen, visste jeg at dette verkstedet skulle selges og fikk tilslaget om kjøp, sier Chaba som efterhvert vil lage en egen liten butikk ut mot gaten med verksted ved siden av.
28.Da jeg selv i flere år hatt lørdagsjobb i butikk, ser jeg det liv og røre som hersker, - og nødvendigheten av å holde åpent på lørdag.
29.De aller fleste av dem som ventet på mer liberale vedtekter for å gjenåpne sin butikk, har allerede gjort det.
30.De driver god butikk, nemlig, herrene på bryggen.
Your last searches