Norwegian-English translation of bygging

Translation of the word bygging from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bygging in English

bygging
allmenn? construction
Derived terms of bygging
Similar words

 
 

More examples
1.Jo, det var opprinnelig Høyre og Fremskrittspartiet som foreslo bygging av Skådalen, så vi støtter den.
2.Når Hagen før valget gikk imot bygging av dyre rådhus, hadde han nok ikke Frogn kommune i tankene !
3.Polarbjørn" er chartret av" De franske Antarktisekspedisjoner" for å frakte utstyr til forskningsstasjonen i fransk sektor av Antaktis, og striden står om bl. a. krandeler og en større lastebil med gravemaskinutstyr som Greenpeace hevder er beregnet til bygging av en flyplass ved forskningsstasjonen.
4.Vei og Anlegg 84" Blir den største mønstring av de mest moderne maskiner og andre tekniske hjelpemidler for bygging, drift og vedlikehold av veier, som hittil er arrangert i Norge.
5.(1984nivå), som inkluderer bygging av to fylkesveier på tilsammen 1,7 km, ombygging av riksvei 176 i en lengde av 390 meter og 560 meter adkomstveier.
6.(ITT) sluttet ifjor høst kontrakt med Kina om bygging av en fabrikk i Shanghai som skal produsere utstyr for 300 000 telefonabonneneter årlig.
7.Aldersutviklingen i fylket gjør det også nødvendig å prioritere bygging av sykehjem fremfor skoler i fylket.
8.Blant de tendenser som har ført oss opp i denne nye situasjonen, er den økende bruk av angrepshelikoptere i de sovjetiske hæravdelinger, bygging av nye, store typer overflatekampfartøyer og opphopningen av ubåter med atomraketter på Kola, sa han.
9.Bystyrets flertall har dessverre i mange år vært motstandere av bygging av parkeringshus.
10.Denne form for kjøreavgift vil skaffe tilveie de nødvendige midler til bygging av Grunnlinjen - med de store trafikk og miljømessige fordeler den vil medføre.
11.Denne metode for bygging betyr fremfor alt store økonomiske besparelser, sier Fredrik Aas til Adresseavisen, og i en tid med skyhøye byggeomkostninger burde nettopp det være en kjærkommen mulighet også for norske byggherrer.
12.Det at vi nå ser tilløp til aksjoner for bygging av en ny og større Norges Varemesse, har vi bare grunn til å glede oss over.
13.Det eneste vi kan si, er at riggen blir billigere enn de andre vinteriserte riggene som er under bygging idag.
14.Det er ikke aktuelt å fatte noe prinsippvedtak nå om bygging av NordNorgebanen.
15.Dette ønsker vi ikke, både fordi breddene er for små, det mangler snuplasser og fordi kommunens tekniske etater ikke har hatt kontroll med bygging av den private veien, heter det.
16.Disse beregningene viser at ved å benytte et statlig virkemiddel som bygging av rørledning og terminal, vil man kunne få en avkastning på selve feltutbyggingen som ligger i det område som kan betegnes som bedriftsøkonomisk forsvarlig, sa han.
17.Hvis man satte i gang bygging av Grunnlinjen, ville byen oppleve et trafikkkaos som man aldri har sett maken til.
18.I 1979 hadde vi alt klart for bygging på en lagertomt ved Vollsløkka, og Sosialdepartementet så positivt på planen.
19.I en periode ble det helt klart inngått altfor mange kontrakter om bygging av skip uten at finansiering og beskjeftigelse var sikret.
20.Idag er det årlige tilskudd fra Staten til bygging av riksveier i hovedstaden rundt 120 millioner kroner.
21.Ingen bygging av NordNorgebane nå, Staten må ha ansvaret for driften av sidebanene og øket vekt skal legges på NSBs nærtrafikk.
22.Jeg tror bygging og drift av sykehjem er en oppgave for det offentlige.
23.Med den nye riksveien som er under bygging på norsk side, på svensk side er den praktisk talt ferdig, med jernbanen som allerede ligger der, og med ny flyplass, vil MagnorEda bli Skandinavias nye sentrum, sier Per Løken til Aftenposten.
24.Men De må ikke ta med Dem slike folk som går imot bygging av vannkraftstasjoner, spøkte Zhao.
25.Mens pasienter må ligge i korridorene på sykehus, hvis de i det hele tatt kommer inn, vil dere ha mer penger til bygging av fotballbaner ?
26.NORSK SVEISEINSTITUTT i Oslo har fått kontrakten for levering av et komplett helikoptertankanlegg til oljeplattformen Gullfaks B, som er under bygging i Stavanger.
27.Nå må Rælingen få et skikkelig svar fra Akershuspolitikerne om bygging av den videregående skolen i kommunen, skriver ordfører Bjørn Andersen i et brev til fylkesordfører Tore Haugen.
28.Når vi har utviklet et område for bygging, settes arbeidene ut til underentreprenører.
29.Også vi må i høyeste grad konkurrere, sier sjefen for den norske bedriften, som har spesialisert seg på bygging av understell i betong.
30.På den annen side er administrasjon, forvaltning og bygging kommet lenger i Sverige og der kan vi bidra med kunnskaper.
Your last searches