Norwegian-English translation of bykart

Translation of the word bykart from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bykart in English

bykart
allmenn? city map
Similar words

 
 

More examples
1.Denne inneholder bykart, lokalkart, tidtabell, et grovt trasekart for den aktuelle rute med kjøretider og overgangsmuligheter til andre ruter, papirkurv, benk og støtte for den som vil lene seg til den i mangel av rekkverk.
2.Et bykart er greit å ha.
3.I NAFs veibok på tekstsidene 326329 finner du bykart og detaljerte opplysninger.
4.I realiteten har man bare bruk for et bykart, et bykart over Milano.
5.Og da hadde vi både pekt på bykart og vist foto av hotellet.
6.Ut ved første avkjørsel, virring rundt i det østlige Boston i gater man aldri har sett og som slett ikke står på noe bykart, peiling efter solen og kartstudium, og avgårde igjen.
7.Det finnes intet informativt bykart i hele Oslo sentrum.
8.Dette er bare ett eksempel på den kaotiske fremstillingen, som er like informativ som et bykart over Peking - med alle gatenavnene på kinesisk.
9.Et bud må for eksempel kunne lese bykart og lære seg gatenavn i en hovedstad hvor det er nok av gårder med adresse til en gate mens inngangen er i en annen gate.
10.Forrige gang Oslo Sporveier utga bykart var i 1981, og den gang ble det solgt for ti kroner pr. eksemplar.
11.Ifølge bykart regner man imidlertid med at middelalderens marked i Trondheim lå omtrent her og at området er spekkfullt av bevaringsverdige gjenstander.
Your last searches