Norwegian-English translation of bykjerne

Translation of the word bykjerne from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bykjerne in English

bykjerne
allmenn? downtown
Synonyms for bykjerne
Similar words

 
 

More examples
1.20 gatetun og leke / oppholdsgater står nå helt eller nesten helt ferdig i Oslo bykjerne.
2.Et aktivt og pulserende miljø har vokst opp og skaper en rolig atmosfære i en ellers masete bykjerne.
3.Han stiller seg positiv til tanken om å kunne ta en heis ned fra ankomsthallen, sette seg i et tog og kunne gå av på Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret eller Oslo S. og dermed komme seg tørrskodd inn i Oslos bykjerne.
4.I indre bykjerne, hvor det er en rekke privatpraktiserende almenleger, er det mer alminnelig å oppsøke de legene publikum allerede kjenner.
5.I indre bykjerne er legedekningen god, i motsetning til de nye boligområder.
6.Ialt 75 000 mennesker pendler ut og inn av Oslos bykjerne hver dag.
7.Iår var den mest iøynefallende attraksjonen konsentrert i den indre bykjerne, fremfor alt i gågaten Kärtnerstrasse, foran Stephansdomen og den eksklusive shoppinggaten Graben.
8.Kanskje flytter fremtidens massetrafikk for alvor over på flyene, mens den virkelig behagelige reise blir å gli over skinnene i luksuriøse vogner som bringer deg enda raskere fra bykjerne til bykjerne ?
9.Men myten om pressområdet Oslo har fått leve lenge efterat utviklingen var snudd i motsatt retning, sa Foss, som understreket at tendenser til forslumming av indre bykjerne også finnes i andre storbyer i Europa.
10.Oslo er i den lukkelege stoda å ha ein tenleg flyplass høveleg nær bykjerne og bustadstrok.
11.På lengre sikt vil man også se nærmere på barns oppvekstmiljø i indre bykjerne.
12.Strategien for Oslos bykjerne og bygater i 80årene, må være samarbeide.
13.Undersøkelsen tar for seg fem representative satellittbyer rundt Oslos bykjerne, to fra 1950årene (Oppsal og Manglerud), to fra de harde, ekspansive 60årene (Ammerud og Haugenstua) og en fra den siste utbyggingfasen i 70årene : boøya Romsås øverst i Groruddalen.
14.Veggen fant vi i Minneapolis - som nå er inne i en omfattende sanering av gammel bykjerne til fordel for himmelstrebende nybygg.
15.ut av Oslos bykjerne.
16.Jeg har tro på tanken om å skape en indre bykjerne med mer trær, kunst, liv og miljø, som kan gjøre Oslo triveligere og mer attraktiv, sier Nordengen.
17.Den indre bykjerne er igjen blitt et attraktivt boområde.
18.Det burde jo være i publikums egen interesse både å få en penere og renere bykjerne og å unngå ytterligere restriksjoner og inngrep.
19.Det må være i folks egen interesse å få en penere og renere bykjerne i Oslo.
20.Men store deler av den indre bykjerne er helt eller delvis ødelagt.
21.Metereolog Petter Dannevik forteller at Oslos topografi, med en tett bykjerne i en gryte gjør byen utsatt for smog.
22.Skolene ble bygget i en periode med utvidelse av Oslo by, med nye såkalte arbeiderstrøk utenfor den gamle bykjerne.
23.Stevnet arrangeres noen få kilometer utenfor Kragerø bykjerne på et idyllisk område med svære gresssletter, eldgamle eiker og bademuligheter rett ved.
24.Trondheims bykjerne er omkranset av eldre boligområder, som det i løpet av 70 og 80årene er fattet økende interesse for.
Your last searches