Norwegian-English translation of dåne

Translation of the word dåne from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dåne in English

dåne
allmennverb faint
Synonyms for dåne
Anagrams of dåne
More examples
1.Jeg holdt på å dåne, men senere ble det jo bare gøy.
2.DENNE Rut er ihvertfall den eneste norske aktrise som kunne gjøre som Sarah Bernhardt i sin tid - å spille" Kameliadamen" med treben, og likevel få ethvert manneben i salongen til å dåne av beundring".
3.Det er da heller ikke meningen med XS at leseren skal dåne av innskrenket forferdelse.
Similar words

 
 

dåne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) dånedånendedånet
Indikative
1. Present
jegdåner
dudåner
handåner
vidåner
deredåner
dedåner
8. Perfect
jeghar dånet
duhar dånet
hanhar dånet
vihar dånet
derehar dånet
dehar dånet
2. Imperfect
jegdånet
dudånet
handånet
vidånet
deredånet
dedånet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde dånet
duhadde dånet
hanhadde dånet
vihadde dånet
derehadde dånet
dehadde dånet
4a. Future
jegvil/skal dåne
duvil/skal dåne
hanvil/skal dåne
vivil/skal dåne
derevil/skal dåne
devil/skal dåne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha dånet
duvil/skal ha dånet
hanvil/skal ha dånet
vivil/skal ha dånet
derevil/skal ha dånet
devil/skal ha dånet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle dåne
duville/skulle dåne
hanville/skulle dåne
viville/skulle dåne
dereville/skulle dåne
deville/skulle dåne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha dånet
duville/skulle ha dånet
hanville/skulle ha dånet
viville/skulle ha dånet
dereville/skulle ha dånet
deville/skulle ha dånet
Imperative
Affirmative
dudån
viLa oss dåne
deredån
Negative
duikke dån! (dån ikke)
dereikke dån! (dån ikke)
Your last searches