Norwegian-English translation of dødsfall

Translation of the word dødsfall from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dødsfall in English

dødsfall
begravelsenoun death, bereavement
  frafallenoun death, decease, passing
Synonyms for dødsfall
Similar words

 
 

More examples
1.Gjerningsmann ukjent" heter den og åpnet kvikt og ikke bare rimelig blodtørstig lørdag med et diskret dødsfall som ikke skyldtes hjertesvikt.
2.Mistenkelig dødsfall" utmerket seg ved sin tone av ekte efterforskning, Solberg er ekspolitimann.
3.Det er ikke vår oppgave å vurdere om det i den enkelte sak gjøres små eller store tabber i forbindelse med dødsfall på sykehuset.
4.Det skal ikke benektes at vi har hatt noen alvorlige ulykker inkludert dødsfall.
5.Dette blir gjennomsnittlig 33 dødsfall hvert år i fiskeflåten.
6.Efter Maria Quislings dødsfall i 1980 oppdaget hennes personlige rådgiver og jeg en ulåst kjøkkendør hvor heller ikke dørlenken var i bruk.
7.Familien vil dermed lettere kunne beholde boligen hvis et dødsfall inntreffer, ble det fremholdt på en pressekonferanse i Oslo igår.
8.Har det skjedd dødsfall blant eldre personer som har brukt disse stoffene, kan selvsagt andre faktorer ha vært avgjørende, ikke sulfapreparatene alene.
9.Hva kan politiet gjøre for å få ned antall dødsfall ?
10.Hvordan ser De på frykten for at hensynet til" forskningens fremme" skal veie tyngre enn hensynet til enkeltindividets følelser i forbindelse med et dødsfall ?
11.I årene 1976 til 81 har vi hatt seks dødsfall og 125 alvorlige sykdomstilfeller, en serie mindre alvorlige tilfeller og antagelig et stort mørketall på grunn av feil ved medisinsk / teknisk utstyr ved sykehusene.
12.Jeg vil ikke si noe ondt om Efros, men man kan ikke så raskt gå inn i et hus hvor det har vært dødsfall.
13.Vi betrakter dette foreløbig som et mistenkelig dødsfall, og vil ikke uttale oss om dødsårsaken før obduksjonsrapporten fra Sentralsykehuset i Tromsø foreligger, sier Høydal.
14.Vi er redd for at det blir flere dødsfall blant de mest utsatte ungdommene som er i en akutt livskrise.
15.19 intellektuelle, blant dem medlemmer videnskapsakademiet i Beograd, har i en petisjon til innenriksministeren forlangt en fullstendig avklaring av et dødsfall som fant sted efter aksjonen mot dissidentmøtet i påsken.
16.Abort er lovlig i to tredjedeler av verden og rapporten peker på at bare 15 av 100 000 lovlige utførte aborter ender med dødsfall.
17.Annethvert dødsfall skyldes en slik sykdom.
18.Antall dødsfall av denne type ligger forholdsvis høyere i Norge enn i Sverige og Finland, opplyste statsråden.
19.Antall dødsfall ialt var 42 224.
20.Antall obduksjoner i Norge er bare i underkant av 20 prosent av det totale antall dødsfall.
21.Av de mange internasjonale hopperne som de siste par, tre ukene har innfunnet seg i Trollveggen, har bare en fått betenkeligheter med å hoppe efter Boenish dødsfall.
22.Av disse fører 2000 til dødsfall og 40 000 til sykehusinnleggelse.
23.Av konklusjonene går det frem at husholdninger som får pengeproblemer som oftest er i en eller annen midlertidig krise som følge av for eksempel arbeidsledighet, skilsmisse eller dødsfall.
24.Bakgrunnen for Lies undersøkelse var at det vinteren 1976 hadde vært flere plutselige dødsfall i turrenn på ski.
25.Bakgrunnen for utredningen er at Norsk institutt for sykehusforskning i Trondheim ifjor fastslo at omtrent en tredjedel av alle perinatale dødsfall, dvs. dødsfall før, under og efter fødsler, kunne vært unngått.
26.Bare behandlingen av hjemmeog fritidsulykker er anslått til å koste samfunnet 300 mill. kroner i året, mens tap ved arbeidsfravær og dødsfall utgjør 550 mill. kroner.
27.Bare i fjor var det ifølge offisielle kilder 250 000 dødsfall som hadde direkte tilknytning til tørken.
28.Beskatning skal så foretas ved uttak fra depot, ved dødsfall eller dersom de deponerte aksjer stilles som sikkerhet.
29.Bilulykker og dødsfall er vanskelige blikkfang.
30.Bjørn ønsket å gjøre et nytt forsøk, og hadde også fått klarsignal for å være med på en treningsleir med et NHLlag da han for halvannen uke siden, nærmest med koffertene ferdig pakket, ble rammet av et trist dødsfall i familien.
Your last searches