Norwegian-English translation of dødskamp

Translation of the word dødskamp from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dødskamp in English

dødskamp
medisinnoun death pangs, agony of death
Similar words

 
 

More examples
1.All erfaring med avliving av dyr tilsier at denne dødskamp er meget smertefull.
2.Det var den omvandrende forkynner Jesus fra Nasaret som ble henrettet på denne grusomme måten, og illevarslende naturfenomener bidro til å gjøre hans langtrukne dødskamp til et ærefryktinngydende skue.
3.Han er i ferd med å trekke det liberale parti med seg inn i sin egen dødskamp.
4.Litografiet" Dødskamp" fra 1896 oppnådde salgssummen 405 000 kroner, og er nummer seks i en serie på 30 trykket av Clot.
5.Vi får iallfall spillet ved hoffet, bruset fra folkemassene og det stillfarende komplott ved den blekt feige fyrst Jusupov som får Rasputin til å fremstå som nærmest overjordisk i sin dødskamp.
6.All erfaring med avlivning av dyr tilsier at denne dødskamp er meget smertefull.
7.Dertil kommer at hvalens dødskamp foregår på litt avstand og for det meste under vann, og hvalen viser oss ikke noe ansikt fylt av redsel og fortvilelse som den sikkert føler, og den hyler heller ikke av smerte som en hund ville ha gjort om man halte og drog i et kjøttsår.
8.NTB) Sentrale politikere under Tandbergfabrikkens dødskamp.
9.Robert Putnam, professor i statsvitenskap ved Harvarduniversitetet, peker på at tidsrommet 198081 markerte avspenningens dødskamp.
Your last searches