Norwegian-English translation of dødsleie

Translation of the word dødsleie from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dødsleie in English

dødsleie
allmennnoun deathbed
Similar words

 
 

More examples
1.Det var en blendende slutt, var det, jeg kunne godt tenkt meg et slikt dødsleie.
2.Forkledt i sort maske og kappe har den sjalu Salieri bestilt en dødsmesse, han sitter nå ved Mozarts dødsleie og tar diktat på Rekviem mens han tilber og misunner og håper at geniet skal smitte over på ham.
3.I august 1964 var han den første av kommunistlederne som kom til Togliattis dødsleie på Jalta.
4.I et ubevoktet øyeblikk fortalte Fernando meg at broren på sitt dødsleie hadde lovet ham at han ville lede og støtte ham gjennom livet.
5.Italienske myndigheter er ikke så optimistiske som Don Masino hva angår organisasjonens dødsleie.
6.På sitt dødsleie tok George Gipp (Reagan) et følelsesfullt farvel med Rockne, og sa at når laget ligger under, så burde Rockne be spillerne" vinne for the Gipper".
7.Man viker heller ikke unna livets egne mørke sider som herjer i syke piker, og efterlatte omkring en arbeiders og eneste forsørgers dødsleie.
8.Misjonskallet fikk hun da hun satt ved morens dødsleie i 1945.
Your last searches