Norwegian-English translation of dødstall

Translation of the word dødstall from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dødstall in English

dødstall
statistikknoun mortality, mortality rate, death rate
Similar words

 
 

More examples
1.Idag er hun ikke villig til å komme med konkrete" dødstall".
2.Men kløften består mellom svarte og hvite barn, med dobbelt så høye dødstall for de svarte.
3.Søndag var det fremdeles uvisst om 132 ville bli det endelige dødstall.
Your last searches