Norwegian-English translation of data

Translation of the word data from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

data in English

data
faktanoun data, input, information, material
  databehandlingnoun data, input
Synonyms for data
Derived terms of data
Similar words

 
 

Wiki
Data kan referere til: - Alt som har å gjøre med datateknologi, datavitenskap, IKT, informasjonsvitenskap osv. - Rå informasjon Data (opprinnelig betydning). Det vil si en mengde elementer som enda ikke har blitt satt sammen/tolket til informasjon, og som ikke nødvendigvis inneholder informasjon i det hele tatt.

More examples
1.Barns levekår" gir en samlet oversikt over de data som finnes om barns hverdag.
2.De foreliggende norske data for glyfosatrester i korn og halm synes ikke å gi varsel om uheldig belastning ved bruk av kornprodukter efter sprøyting i moden åker til dyrefor.
3.Fortune 500" er betegnelsen han bruker, men dette dekker i stor utstrekning brukere av store mengder data som telefonselskaper, flyselskaper og banker.
4.Halvsju" tok for seg data, forskjellig databehandlingsutstyr, hvordan det kan være til glede for noen og til skade for alle om hele samfunnet blir datastyrt.
5.Mitt poeng er nok en gang at man må basere seg på de data om virkligheten som er tilgjengelig, uansett om man kunne ønske at det var annerledes.
6.Nå er alle på jakt efter det neste Norsk Data," er en kjent forklaring i aksjemarkedet på at så mange er interessert i å satse på ferske og i mange tilfelle ukjente selskaper.
7.Solar Max" er igjen på plass i verdensrommet og i ferd med å samle inn data om Solens aktivitet.
8.(New York Times) Analyser av data samlet inn fra satellitter har ført til oppdagelse av ruinene av to gamle mayabyer som har vært skjult av jungelen i det sydlige Mexico, ifølge en rapport fra Earth Satellite Corp.
9.Alle målingene sendes via dette avanserte utstyret til et data og kontrollsenter i enden av bassenget.
10.Avtalene er et vesentlig skritt mot et gjennombrudd for oss i Storbritannia, sier ass. direktør Hans Lødrup i Tandberg Data til Aftenposten.
11.Bakgrunnen er den sterke ekspansjonen i selskapet, sier adm. direktør Rolf Skår i Norsk Data til Aftenposten.
12.Beslutningen er et ledd i STKs langsiktige strategi for å styrke vår posisjon på feltene data og bedriftsintern kommunikasjon, sier direktør Gunnar Tidemann i konsernets teledivisjon til Aftenposten.
13.Bildet er forøvrig blitt laget med data fra fire ulike Landsatsatellitter over en tiårs periode, fra 1972 til 1982.
14.Bioteknologi er et område som kommer til å få samme betydning som elektronikk og data har idag.
15.Bruk av data har sin berettigelse på sykehusene.
16.Både hensynet til norske firmaer som utarbeider dataprogrammer og dataselskapet ScanvestRings fremgangsmåte i denne saken er årsaken til at jeg fremmer erstatningskravet på 35 millioner kroner, sier Rolf Hauge i det lille, nystartede firmaet CBA Data A / S. Dagbladet skriver idag at Hauge bestrider et oppkjøp som ScanvestRing i sin tid foretok, og som han mener at han har tapt store beløp på.
17.Data om hjertets funksjon og hvordan hjertet svarer på pacemakeren kan lagres opptil et halvt år, og det betyr at vi kan" skreddersy" eller omprogrammere pacemakeren slik at den passer helt til den enkelte pasient.
18.De ansatte i Norsk Data fikk anledning til å kjøpe et stort antall aksjer i dataselskapet.
19.Denne registratoren innholder nøyaktig samme data som ferdskriveren, og mer til, sier han.
20.Dersom det blir vedtatt at TV 2 skal plasseres i et nasjonalt senter, bør Lillehammer kommune arbeide for å få dette senteret til byen, mener utvalget som har tatt for seg data og medieutviklingen i Lillehammerområdet.
21.Det er første gang at Norsk Data går inn på dette dataområdet, som er i rivende utvikling.
22.Det er her snakk om å gjøre de helt forberedende undersøkelser for å skaffe frem mest mulig data før konsesjonstildelingene.
23.Det første de nye studentene møter når de kommer hit til fakultetet, enten de skal studere biologi eller informatikk (data), er gigantforelesninger i matte.
24.Det stemmer at vi har fått en henvendelse fra Digital Research og vi har svart på brevet med henvisning til at vi har benyttet et offentlig tilgjengelig system og at KP / Msystemet er utviklet for oss av et annet norsk firma, sier Jørgensen i Kontiki Data.
25.Det vesttyske markedet for data og kommunikasjonsutstyr er vel det største i hele VestEuropa.
26.Dette er en av de største enkeltavtalene Tandberg Data har inngått, og vi regner avtalen som et vesentlig skritt mot et gjennombrudd for salg av terminaler til England, sa Lødrup til Aftenposten under et arrangement for pressefolk i Norge og VestTyskland.
27.Dette gir interessante perspektiver med hensyn til intern og ekstern utveksling av data, blant annet med Samferdselsdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og andre, skriver NKS.
28.Dette selskapet har vokst omtrent like raskt som Norsk Data, bortsett fra den lille knekk vekstkurven fikk ifjor.
29.EBkomponentene inngår i den første digitale hussentralen i Japan som kan overføre både tale og data samtidig, og derfor anser vi dette som et gjennombrudd for systemet, sier markedssjef Gudmundur Einarsson i EBScanword.
30.Efter at alle data er innsamlet, vil vi vurdere om blokkene er interessante for oss.
Your last searches