Norwegian-English translation of dedisert

Translation of the word dedisert from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dedisert in English

dedisert
allmenn? dedicated
Similar words

 
 

More examples
1.Din mor lever, og ingenting er dedisert henne.
2.Gjennom arbeidet med" Yentl" har jeg skapt meg en far, og filmen er også dedisert ham.
3.Arbeidet, som også er godt illustrert, er dedisert til kong Olav V.
4.Blant originalmanuskriptene var en marsj, som Sjostakovitsj skrev da han var 11 år gammel, og som er dedisert til dem som falt i revolusjonen i 1917.
5.En nyhet av særlig interesse for Norge er det at neste års Giffonifestival vil bli dedisert Danmark, Finland, Sverige og Norge, med en rekke presentasjoner av nordisk film og kultur.
6.Han samarbeider med komponistene Niels Viggo Bentzon og Noël Lee, som har dedisert verk til ham.
7.Han var også en av redaktørene for festskriftet om lillehjernens anatomi dedisert til professor K. E. Schreiner i 1954, og medforfatter av bindet om lillehjernen i den store tyske håndbok om menneskets mikroskopiske anatomi.
8.LPens desiderte høydepunkt er den rolige balladen Lionel Richie har skrevet til henne, dedisert til minnet av avdøde Marvin Gaye -" Missing You".
9.Stoppard har dedisert stykket til Viktor Fainberg og Vladimir Bukovskij, to dissentere som har fått strenge straffer efter å ha vitnet om hvordan psykiatere stiller seg i den sovjetiske stats tjeneste for å behandle helt friske opposisjonelle personer.
10.Vi faller for fristelsen og minner om at en norsk Olsenbandefilm i sin tid ble dedisert til JeanPaul Sartre.
11.Kan dette komme fra samme mann som et tiår tilbake fikk oppført et stykke på Nationaltheatret dedisert til" spriten, sangen og klassekampen" ?
12.Den er dedisert den fjortenårige sønnen Andrej som ennå ikke har fått lov til å reise fra Sovjet for å slutte seg til faren og moren.
13.Den som har glemt hva det er å være barn, og hvem av oss har ikke det, vil kunne gjenfinne brokker av livets uplettede mysterium i denne lille boken, kjærlig dedisert til Thorvald.
14.Derfor er jeg så glad i sangen til Chaplin om Grock, som Jacob Dybwad har oversatt til norsk, og som han har dedisert til meg.
15.Ett av sine stykker har han dedisert til Havel.
16.Filmen var dedisert blant andre Clint Eastwood, og Godard bekreftet at han gjerne laget film for Hollywood.
17.Kanskje Jakob Holst eller en annen har skrevet det ned for Ibsen, og så har han dedisert det efterpå.
18.Omkring dette bladet vokste det opp en gruppe diktere, som efterhvert har vunnet anseelse i andre land, blant annet har mexicanske Octavio Paz dedisert et dikt," Topoemas", til den.
19.Pappalardi er død, og LPen" Go For Your Life" er dedisert til ham.
20.Stykket er dedisert den tsjekkiskfødte dramatiker Tom Stoppard, og vakte stor oppmerksomhet efter urpremieren i Wien i april.
21.Takken kom kort tid efter, da Strindberg utga" Sömngångarnätter", som han hadde dedisert til Jonas Lie og Bjørnstjerne Bjørnson.
Your last searches