Norwegian-English translation of dele opp

Translation of the word dele opp from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dele opp in English

dele opp
klassifikasjonverb divide
Synonyms for dele opp
Derived terms of dele opp
Anagrams of dele opp
Similar words

 
 

More examples
1.På grunn av plassforholdene i Sjølysthallen, hvor vi ikke tar inn båter over 30 fots lengde, har vi måttet dele opp" Sjøen for alle", slik at vi i tiden 25.29. april under navnet" Oslo flytende båtutstilling" vil vise 130150 båter - hovedsakelig seilbåter - i båthavnen langs Frognerstranden.
2.Det er nytt for mange at vi skal dele opp i en spesiell kultur for barn og en annen for voksne.
3.Det er unaturlig å dele opp mennesket i bestanddeler, mener Aase Klykken.
4.Ei heller ved å dele opp tallmaterialet i mindre grupper (menn og kvinner, lang eller kort utdannelse) og utføre analysen for disse undergruppene hver for seg.
5.Flere seilforeninger innen Oslo & Akershus Seilkrets, som er landets største særkrets når det gjelder vannsport, har måttet dele opp arbeidsmengden.
6.Her har man valgt å dele opp kravet om kortere arbeidstid i en time pr. uke i 84, en time i 85 og en time i 86.
7.Her kan man eventuelt dele opp kurset i en praktisk og en teoretisk del eftersom de fleste har noe å lære om selvforsvar.
8.I Grønnegaten 3 er det en lei lighet på 140 kvm, som man har tenkt å dele opp i to mindre leiligheter, som Stortinget kan få kjøpt til en pris av 570 000 kroner pr. leilighet.
9.Istedenfor å fryse ned hele fuglen straks efter slakting, vil man nå kunne dele opp hønen mens den ennå er varm, og fryse ned delene i ferdige pakker.
10.Kan f.eks. Arbeiderpartiet påvirkes til å dele opp sitt forslag, slik at de kan støtte forslaget fra Høyre / Sp. og fremme sine øvrige ønskemål som tilleggsforslag ?
11.Mange av hotellene har valgt å dele opp påskeferien og går ut med reduserte pristilbud for 56 dagers opphold.
12.Men jeg er enig, man kan ikke stryke mer eller dele opp Sezuan på flere TVkvelder.
13.Norsk Jerverk er i ferd med å dele opp virksomheten i Mo, tidligere divisjon Jernverket, i fire, hver med resultatansvar.
14.Petroconsult vil dele opp de store prosjektene i mindre deler og kanalisere dem til bedriftene.
15.På generalforsamlingen mandag ble det besluttet å dele opp aksjene i fem, slik at hver aksje får pålydende kr. 20.
16.To av klassene har allerede 28 elever, og går tallet over 30, så må vi dele opp.
17.Utrettelig trålet han Louvre, oppsøkte kunstnere, gikk hos Moreau, møtte Signac og begynte å dele opp motivet i farvepunkter slik som på maleriet av Notre Dame.
18.Ved å dele opp gravingen i Karl Johans gate har drosjeholdeplassen hele tiden vært i funksjon.
19.Vi lærte blant annet å flense hval, sier hun, og legger til at å flense betyr å dele opp.
20.Vi synes det er helt galt å dele opp den innarbeidede ordningen, og får vi ikke godkjennelse på det vi har vedtatt, kommer vi i en vanskelig situasjon, sier skoleog sosialrådmann Haakon Skulstad.
21.Det hele er mer et prinsippielt spørsmål vi må ta standpunkt til, fremfor å dele opp hvor det kan og hvor det ikke kan være aktuelt, fremholder Jakobsen.
22.Jeg synes ikke det har noen hensikt å dele opp musikken i genrer, for jeg tror ikke publikum tenker i slike kategorier.
23.Skal man dele opp bonusfondet, må det imidlertid utarbeides skikkelige regler som offentligheten må få se.
24.Da kan vi for eksempel dele opp beløpet i månedlige utbetalinger, sier Rotevatn.
25.De føderale antitrustmyndigheter i USA hadde i en årrekke en sak gående med IBM for å dele opp selskapet.
26.ETTE sitat er efter vår mening meget avslørende for enkelte politikeres hang til å dele opp befolkningen i mer eller mindre sympatiske grupper.
27.Et alternativ er å dele opp bygningsmassen i stedet for å lage en blokk som en stor ost, sier arkitekt Thomas Thiis Evensen.
28.Flere av de store firmaene må dele opp staben på to kvelder for å få alle med.
29.Forsvarerne har derimot valgt å dele opp prosedyren slik at høyesterettsadvokat Andreas Arntzen skal prosedere om de forhold som gjelder Treholts opphold ved Forsvarets Høyskole, mens advokat Jon Lyng blant annet skal ta for seg den delen av tiltalen som gjelder de såkalte" Holsttelegrammene" ; det vil si den delen av tiltalebeslutningen som gjelder Treholts tid som ambassaderåd ved den norske FNdelegasjonen i New York.
30.Jeg må faktisk dele opp i to når jeg igjen planter dem ut om sommeren, slik har de grodd.
Your last searches