Norwegian-English translation of deportere

Translation of the word deportere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

deportere in English

deportere
forbryterverb transport
  rettsvitenskapverb deport
Synonyms for deportere
Anagrams of deportere
More examples
1.Staff hevdet at påtalemyndigheten fant det opportunt å" deportere" det nederlandske kronvitnet ut av landet fordi bevistilbudet var særdeles dårlig.
2.Dette skjedde efter at okkupasjonsmyndighetene hadde vedtatt å deportere ham, men to dager før høyesterett skulle behandle hans anke.
3.Efter harde kamper ved Anziobrohodet i Italia, fikk det amerikanske 474regimentet oppgaven med å avvæpne og deportere tyske soldater ut av Norge.
Similar words

 
 

deportere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) deporteredeporterendedeportert
Indikative
1. Present
jegdeporterer
dudeporterer
handeporterer
videporterer
deredeporterer
dedeporterer
8. Perfect
jeghar deportert
duhar deportert
hanhar deportert
vihar deportert
derehar deportert
dehar deportert
2. Imperfect
jegdeporterte
dudeporterte
handeporterte
videporterte
deredeporterte
dedeporterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde deportert
duhadde deportert
hanhadde deportert
vihadde deportert
derehadde deportert
dehadde deportert
4a. Future
jegvil/skal deportere
duvil/skal deportere
hanvil/skal deportere
vivil/skal deportere
derevil/skal deportere
devil/skal deportere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha deportert
duvil/skal ha deportert
hanvil/skal ha deportert
vivil/skal ha deportert
derevil/skal ha deportert
devil/skal ha deportert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle deportere
duville/skulle deportere
hanville/skulle deportere
viville/skulle deportere
dereville/skulle deportere
deville/skulle deportere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha deportert
duville/skulle ha deportert
hanville/skulle ha deportert
viville/skulle ha deportert
dereville/skulle ha deportert
deville/skulle ha deportert
Imperative
Affirmative
dudeporter
viLa oss deportere
deredeporter
Negative
duikke deporter! (deporter ikke)
dereikke deporter! (deporter ikke)
Your last searches