Norwegian-English translation of derivat

Translation of the word derivat from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

derivat in English

derivat
kjeminoun derivative
  matematikknoun derivative
Similar words

 
 

More examples
1.De anabole steroidene er et kjemisk derivat av det mannlige kjønnshormonet testosteron, med stor anabol (vevsoppbyggende) og mindre androgen (kjønnsmessig) effekt.
2.Det kjemiske stoffet som sprøytes inn - hematopofyrin derivat (Hpd) - er ikke giftig, og det røde lyset er ikke farlig.
3.Hematoporfyrin derivat kan ved sin sterke binding til kreftceller også benyttes til å finne nye svulster.
Your last searches