Norwegian-English translation of diagonal

Translation of the word diagonal from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

diagonal in English

diagonal
snedadjective diagonal, oblique, catty-corner, cater-cornered
  geometrinoun diagonal
Synonyms for diagonal
Derived terms of diagonal
Examples with translation
En diagonal matrise er positiv semidefinit hvis og bare hvis alle elementene er ikke-negative.
Similar words

 
 

Wiki
For avenyen i Barcelona, se Avinguda Diagonal. Diagonal er i geometrien et linjestykke som forbinder to ikke nærliggende hjørner, altså som går fra ett hjørne i en mangekant til et annet uten å falle sammen med noen side. Ordet «diagonal» stammer fra det greske ????????? (diagonios, fra dia- («gjennom», «på tvers») og gonia («vinkel» beslektet med gony «kne»).

More examples
1.Et større, sortnende bilde," Stormen", fremkaller suggestive assosiasjoner om panikk og kaos i kaldt storbymiljø, med heftig diagonal bevegelse nedover gjennom grelt gult lys og flagrende signalflagg mot funkisfasader og blåsorte bølgende menneskemasser.
2.Konsentrert og bra spilt av alle UIKjentene, med et lite pluss til opplegger LivKarin Huseby og diagonal Trude Nergaard.
3.Jeg gikk diagonal for å vise publikum at langrenn kan være pent å se på, sa Ove.
4.Likevel har spillerne faste funksjoner : opplegger, diagonal, midt og kantspiller.
5.Og la det nå være sagt mens vi gearer ned til vanlig diagonal at jubilanten begynte som bud dengangen for 50 år siden og beinflydde trapper og ganger i det gamle avishus.
6.Riktignok er det valgfritt om man vil gå diagonal eller skøyte.
7.Se på den gamle original, sannelig går han diagonal.
Your last searches