Norwegian-English translation of diakon

Translation of the word diakon from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

diakon in English

diakon
religionnoun deacon
Derived terms of diakon
Similar words

 
 

Wiki
En diakon er opprinnelig en ordinert person i en kristen kirke, i rangordningen plassert under prest og biskop. I enkelte protestantiske kirker har man diakoner, men de er ikke ordinert. Det finnes også kvinnelige diakoner i enkelte kirker; disse har tradisjonelt blitt kalt diakonisser.

More examples
1.Berentsen er utdannet diakon og overtar som bestyrer på Nordberghjemmet i Oslo, et sykehjem eiet av Nordberg menighet.
2.Thorlak ble viet til diakon da han var 15 år gammel, ca. 1148.
3.Vi er alle medansvarlige for det som er skjedd og som kan komme til å skje, skriver psykolog og diakon Bjørn Roksand i dagens kronikk.
4.diakon og gen.sekr.
5.Fordi diakon fra nytestamentlig tid er betegnelsen på en menighetstjener.
6.Biskop, prest og diakon, svarer Olaf Buverud.
7.Diakon Johan Wilhelmsen er død, 63 år gammel.
8.Diakon Sverre Gaarden, Hamar.
9.Diakon Tellef Raustøl som er leder i FYK, understreker at man ikke nødvendigvis tenker seg lovendringer som kan sikre en formell medbestemmelsesrett.
10.En diakon kan også bære rundsnipp.
11.En gruppe ansatte i NMS, med diakon og forkynner Kjell Aanesen i spissen, har utarbeidet et emnehefte om forholdet mellom kristen tro og trafikkmoral.
12.Før han ble prest, var han utdannet som diakon.
13.Solidaritetstanken har trangere kår idag enn tidligere, hevder diakon og psykolog Bjørn Roksand.
14.To av initiativtagerne til et emnehefte om kristen tro og trafikkmoral : områdesekretær Erik Tangedal (t.v.) og forkynner / diakon Kjell Aanesen i Det Norske Misjonsselskap.
Your last searches