Norwegian-English translation of dialekt

Translation of the word dialekt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dialekt in English

dialekt
lingvistikknoun dialect
Synonyms for dialekt
Anagrams of dialekt
Similar words

 
 

Wiki
En dialekt (fra gresk ?????????; diálektos) betegner variasjoner i et språk, karakteristisk for en gruppe av språkbrukerne, definert geografisk (til forskjell fra f.eks. sosiolekt). Tidvis kan også ordet «dialekt» brukes for alle former for språkvariasjon, uten at geografiske forhold har noen innvirkning. Så å si alle språk snakkes i ulike geografiske varianter, dvs.

More examples
1.Det nye regelverket slår fast at det er et vidt spelerom for bruk av dialekt i radio og fjernsyn.
2.Helt kort går det nye regelverket ut på at" dei tilsette" - når de ikke direkte leser opp fra manuskript, og det gjør de vel ikke engang ved programannonsering - nærmest oppfordres til å bruke dialekt, slik at Norsk Rikskringkasting skal kunne" sjå det som ei opgave å spegle det språklege mangfaldet i landet".
3.Arvid Hanssen får Fritt Ords Honnør blant annet fordi han holder seg til dialekt...
4.Bergensk er ingen dialekt, fnyser han over telefon.
5.Det er i hvert fall ikke lenger flaut å ha en dialekt.
6.Det snakkes dialekt i Oslo også - men ikke alle innrømmer det.
7.Dialektfantastene ville ikke kunne snakke i en periode uten å måtte gå utover sin dialekt, fastslår han.
8.Ja, jeg holder meg til den dialekt som er min, som jeg nå ikke bruker når jeg snakker med Aftenpostens medarbeider.
9.Bjørn Sundquist som også bruker en syngende dialekt fra enda lenger nord, viste fart og temperament som unge Bjerke.
10.Brun er et damemenneske med en frisk og" in" dialekt, trønder, et sprog vi småbarn knapt fikk ta i vår munn av mamma da vi vokste opp i Trondhjem før og under krigen, den gangen var det fiiiintrønder som var comme il faut.
11.David Bellama, direktøren for det amerikanske fredskorpset i Kamerun og medforfatter av boken" En innføring i kamerunpidgin", sier at" pidgin er et sprog og ingen dialekt eller versjon av engelsk".
12.Der forteller menneskene det de har å fortelle på sin egen måte og på sin egen dialekt.
13.Det er forresten lenge siden jeg begynte å eksperimentere og skrive viser på den dialekten, det er iallfall 30 år tilbake i tiden, sier Arvid Hanssen, som kan opplyse at han så dagens lys i 1932 og at det ikke var vanlig at noen skrev på dialekt i hans barndom og ungdom.
14.Det er skamløst å kreve at jeg skulle prate ivei på egen dialekt og forlange å bli forstått av folk fra andre deler av landet.
15.Det har sammenheng med at man i gamle dager pent måtte legge av seg sin egen dialekt når man inntok hovedstaden for å bosette seg der.
16.Dette å skrive dialekt kan føles som litt av en balansegang.
17.Dialekt er det naturlige bindemiddel mellom sambygdinger.
18.Dialekt er kun en primitiv geografisksosialt betinget variant av norsk.
19.Dialekt kan alle lære, men langtfra alle tilegner seg et godt normert norsk.
20.Dialekt liker hun, men ikke nynorsk.
21.Disse nasjonene kunne simpelthen ikke ha eksistert som nasjoner med sin kulturelle styrke og enhet dersom folk skulle ha fulgt den særnorske antinasjonale parolen : snakk dialekt uansett !
22.Du bruker dialekt ?
23.Efter institusjonens selvgitte regelverk er det snart ikke den ting (hvor er hjemmelen til 50 / 50regelen forøvrig ?) som ikke kan presenteres på dialekt.
24.Elever som selv ikke var knyttet til en norsk landsens dialekt fikk store problemer.
25.For dialekt, det er ikke hans sterkeste side.
26.Forøvrig skryter han av at han kommer fra den eneste del av landet hvor man ikke har krevd å få sin dialekt inn i nynorsknormalen.
27.Får du fortsatt være et bortgjemt dalsøkk bakom" Kørsås" der eget klima og dialekt har fått utvikle seg ?
28.Han har doktorgrad i bruk av konjunktiv ved indirekte tale på tysk, og hans fransk er som en flytende dialekt tilknyttet Edith Piaf og Picasso.
29.Han lespet og han hadde en dialekt som ble efterapet og gjort narr av.
30.Havhest i slipset har han, Svein Molaug, skipperblikk og bløt dialekt og evne til å fortelle en historie.
Your last searches