Norwegian-English translation of diplomat

Translation of the word diplomat from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

diplomat in English

diplomat
mannnoun diplomat, diplomatist, negotiator
  kvinnenoun diplomat, diplomatist, negotiator
  politikk - mannnoun envoy, diplomat
  politikk - kvinnenoun envoy, diplomat
Synonyms for diplomat
Derived terms of diplomat
Examples with translation
En norsk diplomat hadde vært fiendtlig innstilt til Sovjetunionen. Så KGB har satt i gang en kompromitterende aksjon mot nordmannen. Han har hatt en russisk kjæreste og var bedt om å snarest forlate landet.
Similar words

 
 

Wiki
En diplomat kan referere til et av følgende: - En representant for en person, en sak eller en nasjon. - Fredsmegler mellom to parter, en forsonende talsmann. - Utsendt person fra en nasjon som ambassadør, ambassaderåd, attache eller generalkonsul i utlandet, for å opprettholde hjemlandets forhold til en annen nasjon, og å være kontaktperson for sin nasjons beboere i det landet, og forsikre seg om at deres menneskerettigheter opprettholdes.

More examples
1.Når flere representanter gikk så kraftig ut mot ambassadøren - uten å ta seg bryet med å kontrollere referatet i Fredriksstad Blad, forteller det sitt om at de er vant til å ha med en meget frisproglig diplomat å gjøre," bemerker avisen i lederartikkelen.
2.(NTBAFPReuter) Omkring 70 000 sovjetiske soldater er kommet til Afghanistan i det siste for å hjelpe til med å kontrollere grensen mot Pakistan, hevder en vestlig diplomat i Pakistans hovedstad Islamabad.
3.(New York Times) En europeisk diplomat som har vært bosatt i dette fuktige og fjellrike vestafrikanske land i nærmere to år, ble nylig spurt om hva som er skjedd der i løpet av den tiden.
4.(UPI) Tre bevæpnede menn bortførte fredag en amerikansk diplomat i VestBeirut, noen få kvartaler fra den strengt bevoktede amerikanske ambassaden.
5.De er maoister av filosofi, men de setter sin ære inn på å være fullstendig filippinske og greie seg uten hjelp utenfra, sier en diplomat.
6.De var særdeles bekymret, jeg vet at noen av lederne var på bena hele den natten, forteller en diplomat.
7.Det er vanskelig å si hvor stort område som vil bli berørt, sier en diplomat.
8.Det ser ut til å gå i de samme vendingene som tidligere, sier en diplomat.
9.Det var, som en vestlig diplomat formulerte det, en tale om gårsdagens sovjetiske utenrikspolitikk.
10.Det var vanskelig for Betancur å dosere om situasjonen i El Salvador samtidig som geriljakrigen hjemme bare raste videre, bemerket en vestlig diplomat.
11.Det virkelige spørsmålet er selvsagt hva som skjer når Khomeiny dør, sier en diplomat i Teheran.
12.Det virker nesten som om Maos livsløp tok slutt i 1956 og ikke i 1976, sa en diplomat efter å ha sett den nye Maofilmen.
13.Gromyko har, som en østlig diplomat formulerer det, tatt mål av den sittende president.
14.Han er umettelig når det gjelder å samle inntrykk og informasjoner om hvordan økonomiske og andre ting fungerer der han kommer, sier en australsk diplomat som fulgte ham på nært hold i Australia ifjor.
15.Han har trolig ikke etablert tilstrekkelig makt og respekt til å sikre at partiet og massemediene holder hans navn i forgrunnen, også når han selv er fraværende, sier en diplomat.
16.Hensikten er å gi uttrykk for ønsker og intensjoner fra de politiske ledere i de to land, og ikke å binde dem til detaljer som senere kan skape problemer, sier en vestlig diplomat.
17.Hvis der var noen chanse for et sovjetisk forslag, så er denne chansen nå blitt mindre for resten av vintersesjonen, sa en vestlig diplomat.
18.Med Rajiv Gandhi som statsminister regner Sovjetlederne med en uforandret utenrikspolitisk kurs, sier en vestlig diplomat.
19.Nigeria er blitt en hovedarena for kampen mellom islam og kristendom, sier en ledende vestlig diplomat i Lagos.
20.På den ene siden krever Washington at Jordan skal delta i en bredere fredsprosess, på den annen side nekter administrasjonen å hjelpe Hussein å etablere den autoritet han trenger i drøftelsene med palestinerne, sier en jordansk diplomat.
21.Situasjonen er i ferd med å bli svært alvorlig for regjeringen, fremholder en vestlig diplomat.
22.Sovjetrusserne har gjort det ganske klart at de ikke kommer til å gi bort flyene, og sandinistene har ikke penger til å kjøpe dem noe annet sted, sier en erfaren vestlig diplomat.
23.20. januar i år ble en sovjetisk diplomat i Wien tilbudt en stor sum penger fra norsk side i et forsøk på å få ham til å forråde sitt land, blir det hevdet i noten fra Moskva.
24.23. juni ble en annen diplomat kidnappet av shiiter som krevde løslatelse av en av sine ledere som forsvant i Libya i 1978, men denne diplomaten ble senere satt fri.
25.Alijevs reise tyder på at de nå er kommet til dette stadiet, sier en diplomat.
26.All den stund tyrkerne på sin side ser det slik at Berthelsen fortsatt er tyrkisk statsborger, har ingen norsk diplomat fått adgang til hans fengseslscelle.
27.Ambassadesekretæren, Petter Ræder, vil fortsatt bli boende i Teheran, der han fra nå blir eneste norske diplomat fast stasjonert.
28.Ambassadør Stenseth sier at det er vanlig med forholdsvis hyppige hjemreiser fra Moskva fordi man som diplomat ønsker å holde seg orientert om Regjeringens vurderinger av vårt forhold til SovjetUnionen.
29.Arrestasjonen av Gunvor Haavik ble noe mer dramatisk fordi en russisk diplomat kom i håndgemeng med politiet.
30.Ash Warrior, Jazimon og Starry Diplomat.
Your last searches