Norwegian-English translation of diskusjon

Translation of the word diskusjon from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

diskusjon in English

diskusjon
debattnoun discussion, debate
Synonyms for diskusjon
Derived terms of diskusjon
Examples with translation
En åpen diskusjon med en ateist fant sted nylig i en moské i Kahir.
Og jeg trodde du var åpent for nytenkning og fordomsfri diskusjon.
Similar words

 
 

More examples
1.Det finnes knapt noe mer bakstreversk enn å nekte å gå inn i en diskusjon om hvilke oppgaver det offentlige bør prioritere og hvilke oppgaver det ikke lenger behøver å ta seg av.
2.Det koster å være kar - særlig når en er kvinne" skal fortrinnsvis brukes som grunnlag for diskusjon blant journalistene, og forhåpentlig blir den også lest av redaktører og nykommere i yrket.
3.Jeg er overbevist om at det hadde gavnet barna - og foreldre - langt mer om massemediene hadde brukt like mye tid og spalteplass til en diskusjon om hvordan barn over tid vil kunne styre sine aggressive impulser.
4.Jeg ser ingen grunn til å drøfte dette før vi har hatt en diskusjon og en avklaring om en mer rettferdig valgordning.
5.Jernmannen", Lars Skytøen, i intens diskusjon med Jern og Metalls samlede forhandlingsutvalg.
6.Krigsspillet som nylig ble vist i norsk fjernsyn, med samtidig diskusjon mellom" sakkyndige" på såvel amerikansk som norsk side, har vært diskutert i avisenes spalter og mann i mann imellom.
7.(UPI) Det helstøpte" platehjulet" har skapt diskusjon blant syklistene i OL.
8.All diskusjon om at sur nedbør fører til skadevirkninger er nå opphørt også i Storbritannia.
9.Bakgrunnen for at vi inviterer skoleungdom til møte og diskusjon, er alle de komplikasjonene vi gynekologer ser i vårt arbeide.
10.Bankene har hatt en åpen diskusjon om dette, ikke minst gjennom samarbeidet i IDA.
11.Betenkningen er kommet fra et utvalg, men Bispemøtet har behandlet den og anbefalt den utgitt som bok for diskusjon og debatt.
12.Brannen i Asker vil i alle fall føre til en diskusjon om det nye regelverk som er foreslått kanskje bør revurderes.
13.De har kommet godt med da, pengene som under diskusjon blant annet ble gitt av knappe kommunale budsjetter for å bygge på Holmenkollbakken ?
14.De tiltak og planer vi har for Ungdomsåret må ikke sees isolert fra den gjennomgående politiske diskusjon om ungdommens situasjon.
15.Den avgjørelsen vil komme, men får i første rekke bli en diskusjon mellom FAD og de etater det gjelder, sier han.
16.Den vesentlige beveggrunn for å ta opp denne sak til diskusjon er imidlertid vissheten om at utstrakt hemmeligholdelse er uforenlig med demokratiet.
17.Det er lite diskusjon i ungdomsskolen, og vi mener at også ungdom under seksten år bør følge med i skolepolitisk arbeide, svarer Ola Nafstad.
18.Det er mye diskusjon omkring det rent sprogvidenskapelige.
19.Det er viktig at synspunktene kommer ut til offentlig debatt og diskusjon i menighetene, sier biskop Kristen Kyrre Bremer i en kommentar til Aftenposten.
20.Det var behov for å skjære igjennom for at den fortsatte diskusjon om personbilen skulle kunne bli mer saklig og konstruktiv.
21.For meg blir det en akademisk diskusjon hvorvidt det vil foreligge teoretiske muligheter for krysssubsidiering så lenge både TBK og Televerket selv bygger inn skranker mot dette i regnskapssystemene, og så lenge alle parter er innstilt på at slikt ikke skal forekomme, sier Engebretsen.
22.Først og fremst ønsker jeg en diskusjon omkring kvinnens spesielle situasjon i forhold til helsevesenet.
23.Han er en poet som er hevet over smaksforskjeller og annen diskusjon.
24.Hvis partene ikke klarer å enes i stortingsbehandlingen, er vi klare til å delta i en videre diskusjon om Lotto og idrettens økonomi neste år.
25.I sitt skrift" Querela pacis", som vel helst kan oversettes med" Diskusjon om fred", holder Erasmus fra Rotterdam de store fordeler det har å beholde fred opp mot en krigssituasjon.
26.Jeg fortsetter fordi den politiske diskusjon skal fortsette i avisens spalter.
27.Jeg har funnet grunn til å ta saken opp til diskusjon fordi oppdrettsnæringen bruker stadig større totalmengder av stoffer som kan virke betenkelig fra et medisinsk synspunkt, sier Pape.
28.Jeg kan bare si at vi hadde en samtale, at vi dekket et vidt spektrum, at vi fant en rekke punkter hvor vi var dypt uenige og utvekslet synspunkter om disse motsetningene, at vi fant noen andre punkter hvor vi hadde mer sammenfallende syn, at vi hadde en bred diskusjon og at jeg mener en slik diskusjon er viktig.
29.Jeg tror ikke en slik diskusjon renser luften fullstendig, men jeg tror vi har gjort fremskritt, sa Shultz.
30.Kravet kunne blitt sentralt under rettssaken og vi kunne fått en bredere diskusjon om dette punktet.
Your last searches