Norwegian-English translation of dobbeltspill

Translation of the word dobbeltspill from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dobbeltspill in English

dobbeltspill
falskhetnoun double-dealing, duplicity
Synonyms for dobbeltspill
Similar words

 
 

More examples
1.Klart vi kan beskyldes for vingling, sier Venstres formann, Odd Einar Dørum, utskjelt og refset for Venstres politiske dobbeltspill under Norske Kommuners Sentralforbunds landsting nylig.
2.Den sovjetiske avhopperen Oleg Bitov presenterte en underlig historie om kidnapping, hemmelige agenter, bedøvelsesmidler, dobbeltspill og tortur da han tirsdag offisielt trådte inn igjen i det sovjetiske samfunnet.
3.Den sovjetiske supermakt driver et skremmende dobbeltspill hvis den sender sine ubåter på ulovlig oppdrag i vertskapets sjøterritorium og samtidig erklærer i forhandlingssalen at den utelukkende har fredelige hensikter.
4.Det hadde vært mer realt og troverdig om Ap. hadde innrømmet sitt egentlige standpunkt, i stedet for å drive et dobbeltspill som avsløres av mange.
5.Dette dobbeltspill gir opphav til adskillige konflikter for begge kjønn.
6.Er det ikke derfor det kalles dobbeltspill og svik ?
7.Han ville ikke ha sittende på seg at han drev et dobbeltspill og for med løgn.
8.Hans åpenbart meget langvarige dobbeltspill antyder allikevel bare den ytre ramme og de muligheter han har hatt - og tydeligvis utnyttet - for utroskap.
9.Henriksen beskyldte også Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, som tidligere har fremmet sterke krav om rentenedsettelse, for" dobbeltspill" i regjeringsposisjon når de ikke vil stemme for opposisjonens forslag om å senke renten med en til to prosent.
10.Hvor mye mer vil president Francois Mitterrand finne seg i av kommunistenes dobbeltspill før han kaster dem ut av regjeringen ?
11.Ingen vil noensinne få kjenne det overordnede forenklende historiske syn som Treholt har hatt, og som både har fått ham til å skritte over det tvetydige i sine erkjennelser mellom moral og forvillet intellekt - og som har gitt ham krefter til å fortsette sitt gigantiske dobbeltspill.
12.Ingrid Gjerdene, tredobbelt Norgesmester av året i enkeltspill, dobbeltspill og mixed, og Tom Lindberg, leder av juniordagen, norgesmester i enkeltspill u / 18 år i 1977 og 1978.
13.Med disse ord slo Senterpartiets formann, statsråd Johan J. Jakobsen tilbake i et foredrag igår, efter flere ukers Ap.kanonade mot Sp., og hvor en av ingrediensene har vært Arbeiderbladets beskyldning mot statsråd Rakel Surlien for å drive dobbeltspill.
14.Men at Forsvarsledelsen og Jostein Erstad skulle drive et dobbeltspill som nevnt anser jeg - heldigvis - som nokså utelukket.
15.Men det er en illusjon å tro at dette forlik vil kunne opprettholdes hvis Arbeiderpartiet akter å fortsette sitt dobbeltspill.
16.Men isåfall driver politiet et grovt dobbeltspill, for da må forklaringen være at det finnes et ytterligere materiale, som er blitt holdt unna meg som forsvarer, og som er inndratt" under bordet" - klart lovstridig.
17.Samtidig hadde statsminister Per Borten og hans parti fått drive et finurlig dobbeltspill, med tap av troverdighet i forhandlingene med EF.
18.Det krever tid å avsløre slikt dobbeltspill, og vi har ikke ressurser til det.
19.Aftenposten - og andre - burde også være opptatt av egne tilhengeres dobbeltmoral og dobbeltspill.
20.Arbeiderpartiet driver for tida et skolepolitisk dobbeltspill som ingen bør la seg lure av.
21.Avisene fyller sine spalter med beretninger om korrupte tjenestemenn på alle plan i statsforvaltningen, om kopier av hemmelige dokumenter på vidvanke i kassevis, om vidløftige utenlandske og indiske forretningsmenns dobbeltspill, om smøring ved hjelp av kontantbeløp, importert brennevin, overdådig selskapelighet og kvinner av tvilsomt rykte.
22.Dette dobbeltspill berører Palme i særlig grad, fordi han, slik Sjevtsjenko nevner, nettopp hadde vært på et vellykket offisielt besøk i Moskva i juni 1970 da planen ble godkjent.
23.Dette dobbeltspill må da ethvert klarttenkende menneske oppfatte, og skjønne at det hele er en hyklersk handling for å villede flest mulig !
24.Dobbeltspill er en skjebne som nokså mange i denne stat er henvist til å føre, hvis de vil leve på en normal måte.
25.Dobbeltspill og raffinerte detaljer, det gjelder å følge godt med !
26.Jeg er ikke sikker, men jeg har en følelse av at en oppmerksom leser som grundig har studert den foreliggende beretning, vil kunne lese mellom linjene i" His Last Bow" at Holmes også her drev sitt dobbeltspill som samtidig britisk og tysk agent.
27.Nesselquist hevder at Arbeiderpartiet bedriver dobbeltspill, fordi det i sin tid var Arbeiderpartiet som stoppet legers bruk av poliklinikker på fritid.
28.Også Hanvold og hans meningsfeller vil spille et dobbeltspill, ha et dobbelt bokholderi.
29.Sitt dobbeltspill fikk han drive helt til februar 1945, da han ble arrestert og avslørt av det tyske sikkerhetspoliti i Halden.
30.Sjevtsjenko berører også et annet utslag av sovjetisk dobbeltspill.
Your last searches