Norwegian-English translation of drøm

Translation of the word drøm from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

drøm in English

drøm
allmennnoun dream
Synonyms for drøm
Derived terms of drøm
Examples with translation
Jeg møtte en ulv i en drøm.
Å besøke landet ditt har vært en drøm jeg har lenge hatt.
Livet er en drøm.
Mange mennesker har en drøm.
Similar words

 
 

Wiki
En drøm er en rekke av bilder, tanker, lyder, eller følelser som passerer gjennom sinnet mens man sover. [1] Innholdet og meningen med drømmene er ikke fullstendig forstått, men har vært et emne for spekulasjon og interesse i århundrer. Det vitenskapelige studiet av drømmer er kjent som oneiromanti.

More examples
1.Det er nettopp spennet mellom drøm og virkelighet, mellom histore og diktning og mellom ondt og godt som er den dramatiske drivkraft i" Knut Alvsson" og gjør det til kronen på et scenisk storverk.
2.Fred nå" går inn for en deling av Israel for å virkeliggjøre palestinernes drøm om et hjemland og nasjonal selvbestemmelse.
3.Mer enn livet, mine herrer, er en drøm som ei fikk liv.
4.Norgeleden" er en gammel drøm hos fjellvandrerne.
5.Norway" må være alle jazzinteressertes drøm, det kan vi trygt fastslå efter en uke ombord.
6.Nå håper vi det blir satt fortgang i saken, slik at en mangeårig drøm kan gå i oppfyllelse.
7.Bruk dine drømmer, sier den verdensberømte amerikanske drømmeforsker Montague Ullman som i helgen besøker" Verksted for drøm og fantasi" på Acem skole og kultursenter i Asker.
8.Da ville en drøm gå i oppfyllelse, slik den gjorde det den gangen jeg to ganger fikk matchet Jørgen Hansen og Hans Henrik Palm, begge fra min" stall", sier Palle.
9.Det er en drøm som har blitt til virkelighet.
10.Det har vært min drøm i mange år å skape en restaurant med ekte norsk miljø, sier Gunnar Brorstad, tidligere sjef på Frascati, også eier av restauranten" Cossack".
11.Det var en drøm for oss ansatte å komme hit.
12.Dette året har vært som en drøm, sier Per Edmund som altså er nonamatør i VIF ved siden av studier på markedsføringsskolen.
13.Dyr var din drøm om freden / som krigen gav.
14.En gammel drøm er realisert.
15.Forenkling av trafikkreglene har vært min store drøm gjennom alle år.
16.Han med lett forvirret resignasjon, hun med en arrig viten om søsterens plass i mannens liv og en drøm om å få ham alene under eget tak.
17.Hans innerste drøm brøt endelig igjennom, sa Bovorik, og la til at den amerikanske president hadde avlevert et av sine mest charmerende smil efter bemerkningen om bombing av Sovjet.
18.Hva ønsker De å uttrykke gjennom Deres særsynte drøm ?
19.Ikke umiddelbart, men jeg legger ikke skjul på at jeg har en liten privat drøm å realisere.
20.Jeg er, som hun sa, et godt bevis på at det er mulig å forfølge og innfri den amerikanske drøm.
21.Jeg hadde selvfølgelig en liten drøm om at det skulle bli et medleylag i Los Angeles.
22.Jeg håper at fotografiene og de mange sprang i teksten mellom drøm, dikt, refleksjon og gjenfortalt virkelighet skal synliggjøre det usynlige.
23.Jo, han bar på en drøm, og visste at den måtte bli virkelighet.
24.Liv og drøm", er allikevel blitt den første menneskeskildring, skrevet med respekt, ikke nesegrus beundring, og med adskillig lun ironi overfor CJHs svakheter.
25.Livet er en drøm, fastslår den amerikanske bestselgerforfatter John Irving og slipper både livet og drømmene løs, et vårbrudd av burleskerier, rått og sårt, usikkert og tandert om hverandre.
26.Med denne Australiaturen fikk jeg realisert en gammel drøm, sier Per Johansen.
27.Men hans drøm fikk da massevis av liv.
28.Men jeg håper å få oppfylt min store drøm om for en gangs skyld å være pen og bli båret ut av scenen på sterke armer.
29.Min drøm er Trysilfjellet, et fiskevann, passe med mygg og iallfall en fisk om dagen, hytta og et glass med kald pils når jeg kommer hjem fra fjellet.
30.Om jeg ikke nettopp har båret på en drøm om å begynne eget antikvariat, så er nok lysten blitt sterkere i de senere år.
Your last searches